Skip to content

Złamania to jedne z najczęstszych urazów w wypadkach komunikacyjnych. Poszkodowany jako uczestnik, ale nie sprawca zdarzenia może starać się o uzyskanie należnych roszczeń powypadkowych z ubezpieczenia OC pojazdu. Warto zaznaczyć, że o należną rekompensatę może się ubiegać zarówno jeśli był kierowcą, pieszym, rowerzystą, a nawet pasażerem w pojeździe sprawcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie wyklucza również sytuacja, w której poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku. W takich okolicznościach odszkodowanie za złamanie kości piętowej zostanie zwyczajnie pomniejszone o procentowe przyczynienie się poszkodowanego do wypadku.

Jak ocenić wielkość uszczerbku na zdrowiu?

Złamanie kości piętowej to uraz, do którego najczęściej dochodzi przy upadkach z wysokości, wypadkach komunikacyjnych czy wskutek urazu bezpośredniego. Objawy złamania kości piętowej to ból, obrzęk, zasinienie oraz deformacja kształtu okolicy kości piętowej. Pacjent ze złamaniem kości piętowej kuleje albo w ogóle nie jest w stanie chodzić czy stanąć na uszkodzonej kończynie dolnej.

Z uwagi na słabe ukrwienie tej części kończyny każda rana w tym miejscu goi się wolno i często z powikłaniami miejscowymi. Wielkość poniesionej szkody w wypadku ocenia się między innymi w oparciu o procentowy uszczerbek na zdrowiu, którego doznał poszkodowany. Złamanie kości piętowej, podobnie jak przy innych urazach można kwalifikować ze względu na ich rodzaj oraz dodatkowe powikłania. Możemy je leczyć zachowawczo (nieoperacyjnie) oraz operacyjnie. Metody nieoperacyjne zarezerwowane są dla pacjentów ze złamaniami całkowicie nieprzemieszczonymi natomiast złamania przemieszczone wymagają leczenia chirurgicznego.

Wszystkie czynniki wspomniane powyżej mają bardzo istotny wpływ na wielkość poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo jeżeli powikłania powypadkowe powodują trwałe uszkodzenie organizmu oraz rozstrój zdrowia nie rokujący poprawy, mamy do czynienia z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Lekarz orzecznik w oparciu o wpływ zdarzenia na zdrowie poszkodowanego oceni wielkość uszczerbku i wyrazi go procentowo.

Jakie odszkodowanie za złamanie kości piętowej?

Katalog roszczeń powypadkowych jest bardzo duży. Poszkodowany z polisy OC sprawcy może otrzymać:

  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, wizyt u lekarzy specjalistów, dojazdów do placówek medycznych, również zwrot kosztów opieki osób trzecich,
  • zadośćuczynienie jako rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz pogorszoną sytuację życiową,
  • zwrot w postaci utraconego dochodu, jeżeli poszkodowany po wypadku otrzymywał tylko część wynagrodzenia lub utracił możliwość dodatkowego dochodu,
  • rentę jeśli wskutek wypadku poszkodowany utracił możliwość pracy lub jego życiowe potrzeby uległy zmianie, np. związane z konieczną opieką nad poszkodowanym lub stałymi kosztami leczenia.

W zależności od indywidualnej sytuacji poszkodowanego możemy rościć o uzyskanie należnej rekompensaty. Zgodnie z przepisami odszkodowanie powypadkowe jest świadczeniem indywidualnym, adekwatnym do wielkości poniesionej szkody i stosownym.

Złamanie kości piętowej – jakie kwoty odszkodowania?

Na wysokość odszkodowania ma wpływ m.in. wielkość uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego oraz wielkość uraz oraz jego skomplikowanie. Ponadto z uwagi na indywidualny charakter roszczenia liczy się również to w jakim stopniu sytuacja życiowa poszkodowanego uległa zmianie. Jeżeli na przykład poszkodowany jest osobą młodą, aktywną, która uprawia sport a dodatkowo wiąże z nim plany na przyszłość, wówczas kwota zadośćuczynienia i rekompensaty powinna być bardzo wysoka. Jak wspomniano wcześniej okoliczności mogą być różne dlatego do każdej sprawy o odszkodowanie trzeba podchodzić indywidualnie. Wnikliwa analiza dokumentacji medycznej, historii leczenia, a także wiedza na temat samego poszkodowanego oraz jego odczuć powypadkowych ma bardzo duże znaczenie w ocenie wielkości roszczenia. Przy niegroźnym złamaniu kości piętowej, szybkim i bezproblemowym leczeniu kwota odszkodowania może wynosić około 5 000 zł. Natomiast w sytuacjach dużo tragiczniejszych, bardzo skomplikowanym złamaniu, długotrwałym leczeniu i rehabilitacji kwota ta może wzrosnąć nawet do 90 000 zł.