Skip to content

Na początku 2015 roku jeden z naszych Klientów uległ dosyć poważnemu wypadkowi, w którym uczestniczył jako pasażer. Kierowca z powodu złych warunków na drodze wpadł poślizg w wyniku którego zderzył się z drugim pojazdem jadącym z naprzeciwka. Poszkodowany w wypadku pasażer oprócz ogólnych obrażeń doznał skomplikowanego złamania kości ramiennej. W toku postępowania wyjaśniającego okoliczności ustalono, iż winnemu wypadku jest kierowca, który nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność odszkodowawczą za spowodowane szkody oraz uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego pasażera przejął ubezpieczyciel OC sprawcy.

Kancelaria Kompensja obsługiwała sprawę Klienta o zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie kości ramiennej, ogólne obrażenia ciała oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. W pierwszym etapie prowadzenia sprawy prawnicy kancelarii skompletowali niezbędną dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku oraz całość historii leczenia poszkodowanego. Do przygotowania projektu wniosku roszczeniowego niezbędnym była przede wszystkim ocena wielkości poniesionego uszczerbku na zdrowiu, pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanego po wypadku oraz oszacowanie wysokości należnych roszczeń. Wniosek odszkodowawczy przygotowany był w oparciu o indywidualną sytuację poszkodowanego oraz uwzględniał adekwatną i pełną rekompensatę zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Ubezpieczyciel w pierwszej odpowiedzi na pismo kancelarii przyznał całość zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji w wysokości około 15 tysięcy złotych oraz kwotę tytułem zadośćuczynienia w wielkość 18 tysięcy złotych. Z uwagi na fakt, że nasz klient był osobą młodą, uprawiał sport, a poniesiona szkoda znacznie pogorszyła jego dotychczasową sytuację życiową proponowana przez ubezpieczyciela kwota zadośćuczynienia była nie do zaakceptowania. W toku dalszych negocjacji z ubezpieczycielem prawnicy kancelarii uzyskali prawie dwukrotnie wyższą kwotę 35 tysięcy złotych. Zgodnie z analizą prawną specjalistów Kompensja wyczerpywała ona w pełni wszystkie roszczenia oraz rekompensowała poszkodowanemu poniesiony ból cierpienie oraz krzywdę w związku z wypadkiem.

Dzięki pomocy Kompensja poszkodowany otrzymał odszkodowanie, które pozwoliło mu nie tylko na powrót do zdrowia, ale również dało możliwość możliwie najwyższej rekompensaty za poniesioną krzywdę. Profesjonalny pełnomocnik w każdym przypadku jest w stanie uzyskać o wiele wyższe roszczenia, których poszkodowany nie otrzymałby gdyby sprawą zajmował się samodzielnie.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej firmy?

  • Prowadzimy sprawy o odszkodowania dla naszych klientów rzetelnie i profesjonalnie poprzez dokumentowanie wszelkich negatywnych następstw wypadku.
  • Oceniamy rzetelnie i kompleksowo rozmiar doznanych obrażeń ciała, jak i szkód, które poniosła osoba poszkodowana.
  • Bierzemy na siebie całość korespondencji i kontaktów telefonicznych z ubezpieczycielem.
  • Współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi, rzeczoznawcami oraz lekarzami mającymi kilkunastoletnie doświadczenie w orzecznictwie medycznym.
  • Kontrolujemy terminowość, prawidłowość i całkowity przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w prowadzonych przez nas sprawach.
  • Staramy się eliminować działania Towarzystw Ubezpieczeniowych, których celem jest obniżanie odszkodowania lub jego opóźnienie w wypłacie.
  • Prowadzimy wysokiej jakości profesjonalne negocjacje z ubezpieczycielem w imieniu Klienta, które mają na celu wywalczenie jak najwyższej kwoty należnego odszkodowania.
  • Reprezentujemy Klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń.
złamanie kości ramiennej odszkodowanie