Skip to content

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne dotyczą osób, które wskutek zdarzeń drogowych odniosły wszelkiego rodzaju szkody osobowe czy rzeczowe. Z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy można rościć o rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. W zależności od wielkości poniesionej szkody kształtuje się wysokość odszkodowania. Jak dochodzić swoich praw przed ubezpieczycielem? Na co zwrócić uwagę przy uszczerbku jakim jest złamanie łokcia? Poniżej krótki poradnik: złamanie łokcia – odszkodowanie dla poszkodowanego.

Złamanie łokcia – objawy i leczenie

Złamania to jedne z najczęstszych urazów w wypadkach komunikacyjnych. Ludzkie kości są na tyle kruche, iż przy tak poważnych wypadkach jakimi są potrącenia czy zderzenia aut, częstym są takie urazy jak złamania, pęknięcia czy zwichnięcia kości.

Jeżeli wskutek takiego zdarzenia, poszkodowany odczuwa:

 1. Ból i osłabienie ręki.
 2. Obrzęk i zasinienie wokół łokcia.
 3. Brak możliwości poruszania ręką, a także brak czucia w dłoni.

Wówczas możemy mieć pewność iż doszło do urazu łokcia. Nie zawsze dochodzi do złamania, a jedynie do jego zwichnięcia. W każdym razie poszkodowany nigdy nie powinien bagatelizować objawów i samodzielnie oceniać wielkości urazu. Zawsze niezbędna jest specjalistyczna pomoc medyczna, prześwietlenie rentgenowskie i odpowiednia diagnoza. Lekarz specjalista zgodnie z potrzebą poszkodowanego dostosowuje odpowiednie środki oraz metody leczenia i rehabilitacji.

Złamanie łokcia – odszkodowanie

Odszkodowanie powypadkowe za złamanie łokcia w głównej mierze opiera się na zasadzie ustalenia odpowiedzialności oraz ocenie wielkości poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli poszkodowany nie był sprawcą wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone. Nawet jeśli był pieszym, rowerzystą czy pasażerem kierowcy, który spowodował wypadek. Również przyczynienie się do zdarzenia, np. w sytuacji niezapięcia pasów, nie dyskwalifikuje do uzyskania rekompensaty. Odszkodowanie za złamanie łokcia uwzględnia następują roszczenia:

 • zwrot zakupu leków, kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych czy wizyt u lekarzy specjalistów,
 • zadośćuczynienie za poniesiony ból, cierpienie, krzywdę oraz pogorszoną sytuację życiową.

W zależności od skomplikowania urazu oraz wielkości powikłań powypadkowych, konieczności leczenia czy rehabilitacji, ocenia się wielkość uszczerbku na zdrowiu. W przypadku odszkodowań z OC ocenia się dodatkowo wielkość poniesionego bólu, cierpienia i na tej podstawie szacuje kwotę rekompensaty. Odszkodowanie za załamanie łokcia może się wahać w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowany przede wszystkim powinien uzyskać kwotę, która w pełni zrekompensuje mu poniesioną szkodę.

Na co zwrócić uwagę w procesie dochodzenia odszkodowania?

 • ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia złożenia wniosku roszczeniowego na wypłatę odszkodowania – po tym dniu naliczeń są ustawowe odsetki za zwłokę,
 • poszkodowany ma prawo na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
 • jeżeli kwota rekompensaty jest nie wypłacona lub zaniżona, poszkodowany może dochodzić swoich praw w procesie sądowym,
 • poszkodowany może zgłosić szkodę w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie; jeśli wypadek jest wynikiem przestępstwa, a sprawca został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin na zgłoszenie szkody wynosi 20 lat od dnia zdarzenia; w przypadku, gdy poszkodowanym jest osobą małoletnią, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem lat dwóch od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Złamanie łokcia – odszkodowanie, dlaczego warto zgłosić się do Kompensja?

 • Nie pobieramy żadnych zaliczek i opłat wstępnych,
 • Gwarantujemy bezpłatne doradztwo i analizę prawną Twojej sprawy,
 • Załatwiamy wszystkie formalności dotyczące likwidacji szkody,
 • Nie pobieramy honorarium za uzyskanie refundacji kosztów leczenia i nieskapitalizowanych rent,
 • Tylko przejrzyste umowy – bez ukrytych kosztów.