Skip to content

Zdarzenia wypadkowe, oprócz szkód rzeczowych często niosą za sobą również szkody osobowe (obrażenia ciała, uszczerbek na zdrowiu) osób, które w nich uczestniczyły. Złamanie łopatki jest jednym z najczęstszych urazów w wypadkach komunikacyjnych. Dochodzi do niego zazwyczaj w sytuacji bezpośredniego urazu. Złamanie łopatki to jednak uraz, któremu może towarzyszyć również wiele innych, jak na przykład złamanie obojczyka, zwichnięcie stawu ramiennego czy rozpryski kości.

Pierwsza diagnoza złamania powinna nastąpić w postaci wykonania szeregu badań. Proces leczenia tego schorzenia co do zasady jest bardzo szybki, gdyż złamanie łopatki goi się w szybkim tempie. Jedynie przy złamaniach z przemieszczeniem zalecane jest wykonanie zabiegu operacyjnego. Konieczne jest też unieruchomienie uszkodzenia opatrunkiem gipsowym, chustą trójkątną lub temblakiem. Głównymi objawami złamania łopatki są odczuwalne podczas poruszania ręką bóle, dlatego tak istotne jest aby w pierwszym etapie leczenia uszkodzona część ciała była unieruchomiona, po tym okresie natomiast stopniowe przywracanie sprawności poprzez rehabilitację.

Złamanie łopatki – odszkodowanie

W zdarzeniach komunikacyjnych, osoby poszkodowane, które nie były sprawcą mogą starać się o uzyskanie stosownej rekompensaty po wypadku. Roszczenia które wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy to:

  • zadośćuczynienie jako rekompensata za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz pogorszoną sytuację życiową po wypadku,
  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków , rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, czy wizyt u lekarzy specjalistów,
  • renta jeżeli poszkodowany wskutek wypadku utracił możliwość zarobkowania lub na zwiększone potrzeby życiowe.

Zadośćuczynienie jak opisano powyżej to między innymi odszkodowanie za złamanie łopatki, czyli poniesioną szkodę osobową, utratę zdrowia oraz wszelkie dodatkowe powikłania z tym związane. Wielkość uszczerbku ustalana jest w oparciu o historię leczenia, dokumentację medyczną i orzekana przez lekarza specjalistę procentowo. Dodatkowo, jeżeli poniesiony uraz miał jakikolwiek wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej poszkodowanego, tj. przeszkodził w planach na przyszłość, sprawił, że poszkodowany czuje lęk, traumę, czy osamotnienie, wówczas jest to podstawą do wypłaty stosownej rekompensaty w postaci zadośćuczynienia.

Jednak odszkodowanie za złamanie łopatki to również zwrot wszelakich kosztów. Poszkodowany w procesie leczenia nie tylko odbywa wizyty u lekarzy czy jest hospitalizowany, co z reguły jest bez kosztowe z uwagi na publiczne świadczenia zdrowotne. Często ponosi również dodatkowe koszty związane z zakupem leków, materiałów opatrunkowych, dojazdów do placówek czy prywatnych rehabilitacji. W takich okolicznościach ubezpieczyciel zobowiązany jest do rekompensaty wszelkich poniesionych kosztów.

Obrażenia powypadkowe często prowadzą również do trwałych uszczerbków na zdrowiu. Jeżeli poszkodowany utracił w związku z tym możliwość zarobkowani lub jego codzienne życie wymaga stałych, dodatkowych potrzeb, które generują koszty, w takiej sytuacji poszkodowany może mieć podstawę aby również rościć o uzyskanie renty.

Kancelaria Kompensja od lat zajmuje się dochodzenie należnych świadczeń powypadkowych. Pomagamy osobom, które w związku z wypadkiem wymagają pomocy w zakresie uzyskania jak najwyższej rekompensaty. Działamy na terenie całego kraju i nie boimy się spraw skomplikowanych ani trudnych. Zadzwoń po bezpłatną poradę + 48 797 670 906.