Skip to content

Złamania po wypadkach zdarzają się bardzo często. Nasz klient wskutek potrącenia doznał skomplikowanego urazu jakim było złamanie pięty. Do zdarzenia doszło w trakcie pracy, dlatego też poszkodowany miał szansę aby z OC przedsiębiorstwa uzyskać należną rekompensatę. Po zbadaniu wszystkich okoliczności, protokół powypadkowy specjalisty BHP wskazywał, iż do zdarzenia doszło wskutek zaniedbania i winy pracodawcy. Było to zatem podstawą, aby poszkodowany mógł rościć o odszkodowanie za złamanie pięty z OC przedsiębiorstwa oraz o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Kancelaria Kompensja reprezentowała poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem. Do sprawy został przydzielony prawnik, który kompleksowo obsługiwał całość postępowania. Przygotowanie wniosku roszczeniowego do ubezpieczyciela poprzedzały prace mające na celu ocenę wielkości poniesionego uszczerbku, oszacowanie wielkości pogorszonej sytuacji życiowej oraz intensywności bólu, cierpienia oraz krzywdy, której doznał poszkodowany. Wnikliwa analiza dokumentacji medycznej oraz historii leczenia pozwoliła na oszacowanie należnych roszczeń dla poszkodowanego.

Projekt wniosku do ubezpieczyciela uwzględniał m.in.:

  • zadośćuczynienie jako rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdę moralną,
  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Z uwagi na fakt, że uraz którego doznał poszkodowany przez długi czas uniemożliwiał mu wykonywanie większości codziennych obowiązków i w znacznym stopniu przyczynił się do jego pogorszonej sytuacji życiowej, prawnicy kancelarii rościli o możliwe najwyższą kwotę odszkodowania za złamanie pięty. W trakcie licznych negocjacji z ubezpieczycielem udało się wypracować kompromis i zakończyć postępowanie polubownie, bez drogi sądowej. Zgodnie z wstępnymi założeniami kwota należnych roszczeń w pełni rekompensowała poniesioną stratę przez poszkodowanego i była adekwatna do wielkości uszczerbku na zdrowiu.

Wybierając profesjonalnego pełnomocnika w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych poszkodowany ma szansę, aby uzyskać jak najwyższe kwoty, które zwyczajnie się mu należą. Wieloletnie doświadczenie Kompensja pozwala na prowadzenie spraw trudnych i skomplikowanych. Dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu odszkodowań oraz współpracy z najlepszymi specjalistami w branży uzyskujemy dla naszych klientów najwyższe kwoty.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku zadzwoń i uzyskaj bezpłatną poradę prawną. To ty zdecydujesz czy również Tobie pomożemy uzyskać należne roszczenia.