Odszkodowanie za niedowład czterokończynowy po wypadku komunikacyjnym

Skutki urazu

Niedowład czterokończynowy po wypadku stanowi bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego, skutkujący często wyłączeniem go z życia osobistego i zawodowego. Uraz ten skutkuje powstaniem niejednokrotnie ponad 100% uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany uzyskuje prawo do skierowania roszczeń nie tylko o zadośćuczynienie, ale również o odszkodowanie, rentę, pokrycie kosztów rehabilitacji, opieki, zwrot kosztów leczenia.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Zakres wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z doznaniem niedowładu czterokończynowego wynosi do kilkuset tysięcy złotych.

Unaoczniając, Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt   I C 117/11 wyrokiem z dnia 30 grudnia 2013 r. zasądził w łącznej kwocie 800.000,00 zł ( przed wyrokiem wypłacono na rzecz Poszkodowanego 100.000,00 zł ) zadośćuczynienia dla małoletniego, który doznał niedowładu czterokończynowego.

Wyrok ten i zasądzone kwoty nie pozostają odosobnione, jednakże każdorazowo konieczne jest indywidulane podejście do osoby Poszkodowanej. Dla oceny wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie mają: wiek osoby Poszkodowanej, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, stan psychiczny, zakresu ograniczenia ruchomości i możliwości poprawy neurologicznej i funkcjonalnej.

Rehabilitacja

Osoby, które doznały tak poważnych obrażeń mają bardzo duże potrzeby w zakresie ich prawidłowej rehabilitacji i opieki. Szczególnie ważne jest w tym przypadku odpowiednie sprecyzowanie roszczeń i ich późniejsze udokumentowanie.

Zespół Naszej Kancelarii w przypadku osób z tak poważnymi obrażeniami stara się pomóc nie tylko skierować odpowiednie roszczenia, ale także podjąć niezbędne działania w zakresie rehabilitacji i dalszego leczenia oraz pozyskania jego finansowania.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<