Odszkodowania za złamania


Bardzo dotkliwym obrażeniem ciała doznawanym na skutek wypadków jest złamanie kości. Zgodnie z litera prawa poprzez złamanie należy rozumieć całkowitą albo częściową utratę ciągłości kości. Poszkodowani doznający złamania na skutek upadku, kontuzji sportowej, wypadków lub innych niefortunnych zdarzeń mają prawo do dochodzenia stosownego odszkodowania. Wysokość uzyskanej rekompensaty uzależniona jest od stopnia doznanego urazu. Złamanie kości to niezwykle poważny uraz, który może odbić piętno na zdrowiu poszkodowanego, również w przyszłości. Nie należy bagatelizować złamania kości, wysokie środki pieniężne są na wyciągnięcie ręki poszkodowanego. Kancelaria odszkodowawcza Kompensja specjalizuje się w uzyskiwaniu najwyższego odszkodowania za złamania.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja pomaga uzyskiwać osobom poszkodowanym wysokie odszkodowania za złamanie

Złamania kości to bardzo poważne obrażenie, za które poszkodowany może wnioskować o liczne świadczenia odszkodowawcze. Niezbędne do dochodzenia należnych środków pieniężnych jest rzetelne gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem i przebiegiem leczenia. Kancelaria Kompensja w imieniu poszkodowanych uzyskuje odszkodowania za złamanie obejmujące następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie – to rekompensata za doznany ból i cierpienie w związku z wypadkiem
  • zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia
  • zwrot kosztów poniesionych na zakup leków
  • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu – poszkodowany przebywający na zwolnieniu lekarskim z tytułu niemożności wykonywania obowiązków służbowych może wnioskować o stosowne wyrównanie z tytułu utraconego dochodu.
  • rentę – złamanie, które skutkowało trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest podstawą do dochodzenia comiesięcznej renty

Kancelaria Kompensja posiada bogate doświadczenie w uzyskiwania odszkodowania za złamania różnego rodzaju. Nie boimy się spraw trudnych, dlatego zajmujemy się nawet bardzo skomplikowanymi przypadkami. Powierzając nam sprawę mogą Państwo czuć się bezpiecznie, gdyż nasi specjaliści zajmą się wszystkimi czynnościami prawnymi.

Zadzwoń po bezpłatną poradę.
Działamy na terenie całej Polski: 797-670-906