Zadośćuczynienie za śmierć babci w wypadku samochodowym

Tracąc babcię w wypadku drogowym zawsze odczuwamy wielki smutek i ogromną traumę. Babcia to szczególna osoba dla każdego człowieka, której straty nic nie jest w stanie nam zrekompensować. Przepisy prawa w tych szczególnych przypadkach dają jednak możliwość starania się o odszkodowanie po śmierci babci. Jeżeli poszkodowana nie była sprawcą wypadku, a uczestnikiem jako pasażerka, piesza, rowerzystka czy kierowca pojazdu jej najbliższa rodzina ma szansę na uzyskanie stosownej rekompensaty z polisy OC.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Odszkodowanie za śmierć babci dla wnuków co do zasady powinno być wypłacone w oparciu o indywidualną sytuację, ze względu na więzi emocjonalne oraz wzajemne relacje. W praktyce jednak ubezpieczyciele często nie uznają roszczeń dla wnuków poszkodowanej. Dlaczego? Argumentów jest wiele. Począwszy od braku relacji między uprawnionym do odszkodowania, a poszkodowaną po zwyczajną próbę wypłaty należnych roszczeń dla jak najmniejszej ilości osób.

W takich przypadkach niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria Kompensja dzięki wieloletniemu doświadczeniu w podobnych sprawach wnikliwie analizuje każdą sytuację osób roszczących. Ocena wielkości straty, cierpienia oraz poniesionej krzywdy w wielu przypadkach daje możliwość uzyskania należnej rekompensaty. Pamiętajmy, że wnukom po śmierci babci również należy się odszkodowanie za śmierć babci. Jeżeli na co dzień pomagała ona w wychowaniu, była wsparciem i bliską osobą, jest to podstawą do uzyskania zadośćuczynienia, o którym mówi Art. 446 par. 4 Kodeksu Cywilnego. Ponadto jeżeli poszkodowana wspierała finansowo swoich wnuków, wychowywała je samodzielnie, również zapewniała środki do życia i utrzymania, ubezpieczyciel powinien adekwatnie do sytuacji wypłacić stosowne odszkodowanie za śmierć babci. Odszkodowanie z OC sprawcy uwzględnia bowiem szereg roszczeń, które w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku powinno naprawić pogorszoną sytuacją zarówno finansową jak i niematerialną.

Odszkodowanie po śmierci babci – jak uzyskać należną rekompensatę?

Kancelaria Kompensja daje swoim klientom możliwość wygodnego i szybkiego kontaktu w celu oceny sprawy, uzyskania informacji na temat zasadności roszczeń oraz oceny sprawy w kwestii szacowanych kwot  za odszkodowanie po śmierci babci. Zgłaszając swoją sprawę telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, prawnicy Kancelarii przygotowują bezpłatną poradę prawną. Jeżeli w ocenie specjalistów wnuk poszkodowanej może starać się o uzyskanie należnych świadczeń wówczas proponujemy współpracę na jasnych i przejrzystych warunkach. Wynagrodzeniem kancelarii jest prowizja od uzyskanych świadczeń. Pomoc firmy w zakresie dochodzenia odszkodowania jest kompleksowa i obejmuje zarówno proces likwidacyjny (przed ubezpieczycielem) jak również ewentualny proces sądowy przeciwko ubezpieczycielowi.

Najbliższej rodzinie osoby zmarłej zapewniamy:

  • Pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów.
  • Bezpłatne doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych po stracie osoby bliskiej.
  • Stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszonej sytuacji materialnej.
  • Zwrot kosztów pogrzebu.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie po śmierci babci