Zadośćuczynienie za śmierć córki w wypadku samochodowym

Kwota zadośćuczynienia za śmierć córki

W wyniku wypadku komunikacyjnego, zmarła 33-letnia córka poszkodowanej, sprawca wypadku został ustalony, kierujący pojazdem nie dostosował się do zasad ruchu drogowego, w wyniku, czego została śmiertelnie potrącona piesza. Skutkiem wypadku dla rodziców zmarłej była utrata chęci do życia, córka był dla poszkodowanych rodziców wsparciem emocjonalnym i finansowym, prowadzili wspólnie gospodarstwo. Strata spowodowała bezsenność, płaczliwość, przygnębienie.

Stanowisko ubezpieczyciela: po 20 tysięcy złotych dla roszczących rodziców po przyjęciu, że zmarła miała szczególną więź emocjonalną z matką oraz wobec faktu, że od wielu lat wspólnie mieszkali i stanowili dla siebie podporę, co było szczególnie istotne w przypadku matki, będącej starszą i schorowaną osobą. Po skierowaniu roszczenia do ubezpieczyciela przez profesjonalnego pełnomocnika kancelarii Kompensja udało się znacznie zwiększyć kwotę uzyskanego roszczenia.  Ubezpieczyciel po skutecznych negocjacjach przyjął, co do słuszności argumentację pełnomocnika poszkodowanych i wypłacił na rzecz uprawnionych dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości po 30 000 zł, uznając, że łącznie 50 tys. zł z tego tytułu rekompensuje doznaną krzywdę.

Czy rodzice mogą strać się o odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

Zasadnym również w sytuacji poszkodowanych często bywa rozszerzenie roszczenia z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej. Sądy w zapadających wyrokach, argumentując, że świadczenie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, przysługuje nie tylko w przypadku zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, pomoc finansowa w zakupie leków, konsultacji lekarskich pozwala na skierowanie roszczenia do ubezpieczyciela.

Czy pomoc profesjonalnej kancelarii jest skuteczna

Dzięki temu, że poszkodowani zdecydowali się na wystąpienie z roszczeniami do ubezpieczyciela za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii, pełnomocnik uzyskał dla nich kwotę dużo wyższą niż propozycja, którą pierwotnie przedstawił ubezpieczyciel. Nie warto rezygnować z walki o należne odszkodowanie, a w razie wątpliwości dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Czasem uzyskiwanie należnych świadczeń zajmuje wiele czasu. Nie warto jednak się poddawać – przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika Kancelarii Kompensja poszkodowany na pewno otrzyma środki, które mu się należą.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<