Skip to content

Wszystkie roszczenia odszkodowawcze co do zasady wypłacane są z polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli ubezpieczyliśmy mieszkanie i wskutek zalania uszkodzeniu uległa jakaś jego część, wówczas ubezpieczyciel w ramach swojej odpowiedzialności wypłaca należne kwoty. Podobnie jest w przypadku polis od następstw nieszczęśliwych wypadków. Złamana noga lub inne uszkodzenie ciała, wiąże się z koniecznością rekompensaty w ramach naszego ubezpieczenia.

Jednak w przypadku polis obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej (OC) sytuacja wygląda nieco inaczej. Przykładem jest ubezpieczenie komunikacyjne. Zgodnie z przepisami prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy OC w ramach której likwidowane są wszelkie szkody osobowe oraz rzeczowe. Wysokość takiej składki uzależniona jest od firmy ubezpieczeniowej, marki i modelu auta, wieku kierowcy, stażu kierowcy, a nawet od wielkości miejscowości gdzie rejestrowane jest auto.

Zasada przyznania odszkodowania po wypadku jest prosta. Jeżeli doszło do kolizji lub wypadku komunikacyjnego, sprawca ma obowiązek rekompensaty osobie, która doznała szkody wskutek takiego zdarzenia. Mając polisę ubezpieczeniową OC wszelkie roszczenia wypłacane są oczywiście z ubezpieczenia sprawcy, a gdy jej nie posiada z kieszeni samego sprawcy!

Okoliczności zdarzenia mogą być jednak jeszcze bardziej skomplikowane, czyli takie gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony lub gdy doszło do uszkodzenia pojazdu pod nieobecność kierowcy (np. na parkingu). Często nawet Policji w toku postępowania nie udaje się namierzyć ani pojazdu, ani sprawcy wypadku. Poszkodowany w takiej sytuacji de facto nie może wskazać osoby, która spowodowała szkodę, a tym samym firmy ubezpieczeniowej zobowiązanej do wypłaty odszkodowania.

Brak sprawcy wypadku – odszkodowanie z OC

Jeżeli jesteśmy ofiarą zdarzenia, w którym brak sprawcy, przede wszystkim powinniśmy wezwać policję, która zajmie się ustaleniem okoliczności zdarzenia. Pamiętaj, że wszystkie szczegóły są bardzo istotne. Postaraj się udokumentować skutki wypadku oraz zebrać dane od świadków. Nawet najdrobniejsze szczegóły mogą pomóc policji na ustalenie sprawcy. Dochodzenie policyjne w sprawie odnalezienia odpowiedzialnego kolizji lub wypadku trwa 30 dni, jednak w praktyce nie musimy wcale czekać na zakończenie postępowania i w zasadzie od razu możemy wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Okazuje się bowiem, iż ustawodawca przewidział taką okoliczność i w 1990 roku powołał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG zajmuje się sprawami, w których dokładnie jak opisano powyżej nie ustalono sprawcy zdarzenia. Działa na takich samych zasadach jak każdy inny ubezpieczyciel i likwiduje szkody powypadkowe.

Jeżeli poszkodowany wskutek wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu, wówczas UFG wypłaci roszczenie zadośćuczynienia oraz zwróci np. koszty leczenia, rehabilitacji oraz dojazdu do placówek medycznych, czyli zrekompensuje poniesioną stratę tylko w zakresie szkody osobowej. Jeśli natomiast anonimowa osoba uszkodzi nam na parkingu auto, wówczas UFG kosztów naprawy nie zwróci. W takim przypadku niezbędnym jest posiadanie polisy AC.

Podsumowując:

  1. Każda szkoda osobowa lub rzeczowa poniesiona nie z twojej winy powinna być zrekompensowana w postaci roszczeń odszkodowawczych.
  2. Jeżeli sprawca wypadku uciekł i jest nieustalony, odszkodowanie wypłaca UFG.
  3. Pamiętaj, że UFG wypłaci tylko świadczenia w zakresie szkody osobowej. Ewentualne szkody związane z uszkodzeniem auta pokrywa ubezpieczenia AC lub sam poszkodowany!
  4. W sytuacji gdy nie ma sprawcy wypadku UFG nie ma prawa na tej podstawie odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości w swojej sprawie o uzyskanie odszkodowania, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku – zadzwoń po bezpłatną poradę prawną. Pamiętaj, że twój uszczerbek na zdrowiu lub śmierć bliskiej osoby w takim zdarzeniu to wystarczający powód aby rościć do UFG o uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<