Skip to content

Firmy odzyskujące ubezpieczenia

Różnego typu wypadki, w wyniku których doszło do obrażeń ciała mogą być podstawą do uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. W przypadku odpowiedzialności osoby trzeciej i posiadania przez nią polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) za wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania odpowiada zakład ubezpieczeń.

Pomoc w odzyskaniu pieniędzy z ubezpieczenia

Osoba poszkodowana często nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa i roszczeń mu przysługujących. Nieodzowna okazuje się profesjonalna pomoc prawna wyspecjalizowanej firmy takiej jak nasza, pozwalająca na odzyskanie odpowiedniej rekompensaty od ubezpieczyciela za poniesione straty. Kancelaria Kompensja to firma odzyskująca pieniądze z ubezpieczenia. Działamy w sposób jak najbardziej efektywny i szybki. Wieloletnie doświadczenie zespołu prawników w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia roszczeń, pozwala najczęściej po żmudnych negocjacjach na zakończenie sprawy ugodą pozasądową. W przypadku gdy stanowisko ubezpieczalni jest niezadowalające, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, aby odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Kancelaria Kompensja to firma, która może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie odzyskiwania odszkodowań z ubezpieczenia na rzecz klientów. Niejednokrotnie przejmowaliśmy prowadzenie postępowań odszkodowawczych po wcześniejszym samodzielnym zgłoszeniu roszczeń przez klienta i wypłacie kwoty bezspornej, gdzie ostatecznie uzyskana kwota stanowiła wielokrotność pierwotnych propozycji zakładu ubezpieczeń.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania i walczymy zawsze o szybki termin wypłaty odszkodowania z oc sprawcy. Zapraszamy do kontaktu z dobrą firmą odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<