Poszkodowani w wypadkach mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. To roszczenie to próba zrekompensowania poszkodowanemu poniesionego cierpienia, bólu na skutek zdarzenia, a także jego wpływu na zdrowie i dalsze życie. Warto podkreślić, że wysokość stawek uzyskiwanych w ramach zadośćuczynienia jest znaczna i stanowi większą część puli uzyskiwanych środków od zakładu ubezpieczeń po wypadku. Nie warto odpuszczać dochodzenia tego świadczenia. Zadośćuczynienie to szansa na godne środki pieniężne. Kancelaria Kompensja od lat walczy o najwyższe stawki dla swoich Klientów. Naszym priorytetem jest uzyskanie rekompensaty, która stanowi realne wyrównanie za doznany ból i cierpienie.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to szansa na wysoką rekompensatę dla poszkodowanego po wypadku

Postanowienia Kodeksu Cywilnego umożliwiają poszkodowanym ubieganie się o rekompensatę za negatywne następstwa wypadków. Ból, cierpienie, dolegliwości psychiczne to tylko podstawowe przesłanki, które umożliwiają wystąpienie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poszkodowanym często brakuje świadomości w zakresie możliwości odszkodowawczych, a to sprawia, że skazują się na rażąco niskie zadośćuczynienie. Uznaniowy charakter tego świadczenia, który nie jest uregulowany żadnym “taryfikatorem”, czy innymi bardziej precyzyjnym wytycznymi sprawia, że ciężko jest fachowo określić wysokość należnych środków. Kancelaria Kompensja skutecznie i rzetelnie na podstawie bogatego doświadczenia, a także śledzenia bieżącego orzecznictwa określa o jakie stawki może zabiegać dla swoich Klientów. Nie warto zwlekać z walką o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Czas działa na niekorzyść poszkodowanego. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej i analizy możliwości odszkodowawczych już teraz! Jesteśmy bardzo aktywną firmą w branży odszkodowawczej. Nasza skuteczność i zaangażowanie w prowadzone sprawy sprawia, że szczycimy się rzeszą zadowolonych Klientów.