Skip to content

Co rocznie w wypadkach komunikacyjnych ginie lub zostaje rannych setki osób. Aut na drogach jest coraz więcej a skutki wypadku coraz bardziej poważne. Co zrobić gdy jesteśmy uczestnikiem takie zdarzenia?

Przede wszystkim trzeba ustalić i zweryfikować okoliczności takiego zdarzenia. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy chcieli uzyskać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, kluczowym jest ustalenie sprawcy oraz podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.

Jak dochodzić odszkodowania gdy doszło do kolizji?

Kolizją nazywamy zdarzenie, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów. Należy pamiętać, że podstawą do zgłoszenia roszczeń jest jednak wina sprawcy kolizji. W analizowanym przypadku mamy dwa wyjścia aby to udowodnić: wezwać Policję, która przygotuje stosowną notatkę ze zdarzenia lub spisać ze sprawcą oświadczenie. To, co powinno się znaleźć w takim dokumencie to przede wszystkim:

  • wszystkie dane osobowe, adresowe oraz identyfikujące sprawcę oraz poszkodowanego w kolizji,
  • dokładny, jasny i czytelny opis okoliczności zdarzenia,
  • uszkodzenia pojazdu osoby poszkodowanej,
  • uszkodzenia pojazdu sprawcy kolizji,
  • informacje o świadkach zdarzenia,
  • czytelne podpisy osób uczestniczących w kolizji.

Jeżeli mamy już dokumentację z wypadku nasuwa się kolejne pytanie jak dochodzić odszkodowania? W wypadkach komunikacyjnych podstawą jest posiadanie przez sprawcę polisy OC, jednak w przypadku jej braku nie jest o wcale czynnik wykluczający uzyskania należnych świadczeń. Ustawodawca przewidział bowiem taką okoliczność i w 1990 roku powołał stosowną instytucję. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa przejmuje obowiązek ubezpieczyciela właśnie w sytuacji gdy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, ale również wtedy gdy uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony.

Wniosek do ubezpieczyciela składa się w terminie 3 lat od wypadku, gdy mowa o kolizji lub lat 20, jeśli w wypadku były osoby poszkodowane lub ofiary śmiertelne. Roszczenia, które przysługują poszkodowanemu to:

  • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego auta,
  • zadośćuczynienie jako rekompensata za poniesiony ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz pogorszoną sytuację życiową,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, opieki osób trzecich,
  • renta w przypadku zwiększonych potrzeb, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji lub renta na zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, jako rekompensata tych skutków wypadku drogowego, które pogarszają perspektywy poszkodowanego na przyszłość.

Składając roszczenia do ubezpieczyciela, oprócz żądań na wypłatę stosownych kwot, powinniśmy również uwzględnić stosowną argumentację i dowody potwierdzające wielkość oraz zasadność naszej straty. W przypadku roszczeń osobowych będzie to wszelka dokumentacja medyczna, historia choroby, karta z leczenia szpitalnego, czy dokumentacja potwierdzająca odbytą rehabilitację. W przypadku zwrotu kosztów leczenia powinniśmy przedstawić wszelkie rachunki, a najlepiej faktury potwierdzające zakup leków czy kosztów poniesionych w związku z wizytami u lekarzy specjalistów.

Oprócz uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany może również ponieść szkodę rzeczową. Za uszkodzone auto, ubezpieczyciel również ma obowiązek zadośćuczynić w kwocie adekwatnej do jej wielkości. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż po zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, firma wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę, który szkodę weryfikuje, dokumentuje, przedstawia kosztorys naprawy i proponuje kwotę odszkodowania.

Decyzja o wypłacie odszkodowania czy to w przypadku szkody osobowej czy rzeczowej zawsze powinna uwzględniać wszystkie negatywne następstwa wypadku i przede wszystkim powinna w pełni rekompensować poniesioną stratę. Niestety w praktyce ubezpieczyciele często te kwoty zaniżają lub odmawiają wypłat jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli chcesz uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie zadzwoń po bezpłatną poradę prawną + 48 797 670 906.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<