Skip to content

Jakie odszkodowanie za śmierć ojca

Śmierć ojca jest bardzo traumatycznym zdarzeniem powodującym duża zmianę w życiu dzieci. Zgon rodzica może pogorszyć sytuację materialną dzieci, utrudnić ich start w dorosłym życiu, pozbawia ich pomocy ze strony ojca, lecz przede wszystkim powoduje niewyobrażalne cierpienie, ból i smutek, który może być przyczyną poważnych zaburzeń psychicznych co dodatkowo pogarsza sytuację dziecka. W celu złagodzenia krzywdy przepisy polskiego prawa przewidują wypłatę zadośćuczynienia po śmierci rodzica. Podstawą dochodzenia roszczeń jest art. 446 § 4 k.c.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca przed 03 sierpnia 2008 r.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej pojawiło się w przepisach polskiego prawa relatywnie niedawno. Wprowadzenie tych zapisów miało na celu doprowadzenie do spójności w zakresie rekompensaty po śmierci i dopełniło katalog komplementarnych i uzupełniających się świadczeń. Uchwalenie przepisów obowiązujących od dnia 03.08.2008 r. nie oznacza, że za wypadki, w następstwie których śmierć poniósł ojciec powstałych przed tą datą nie ma możliwości uzyskania zadośćuczynienia.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22.10.2010 r. o sygnaturze III CZP 76/10 potwierdził, że dziecku przysługuje zadośćuczynienie za śmierć wywołaną naruszeniem przepisów prawa powstałym przed 03.08.2008 r. W tych przypadkach podstawą prawną jest art. 448 k.c. w nawiązaniu do art. 24 § 1 k.c. Oznacza to że, naruszenie dobra osobistego w postaci utraty więzi z najbliższym członkiem rodziny zasługuje na rekompensatę pod postacią zadośćuczynienia pieniężnego.

Co ważne, zawarcie ugody z ubezpieczycielem przed dniem 03.08.2008 r. nie powoduje wyczerpania możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie. W każdym przypadku warto skontaktować się z Kancelarią Kompensja w celu bezpłatnej analizy stanu prawnego i możliwości uzyskania zadośćuczynienia za zgon nawet sprzed kilkunastu lat.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć ojca

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć ojca zależy od różnorakich czynników takich jak wiek dziecka i zmarłego ojca, siły łączący ich więzi, faktu rozstroju zdrowia psychicznego wymagającego specjalistycznego leczenia i wielu innych czynników. Można przyjąć, iż kwoty te wahają się w przedziale od ok. 50.000 zł do ok. 150.000 zł co nie znaczy, że nie mogą być wyższe. Dział Prawny Kancelarii Kompensja zapewnia bezpłatną analizę wstępną, a następnie przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania na najwyższym poziomie co pozwala na wypłatę możliwie wysokiej kwoty zadośćuczynienia.

Pozostałe roszczenia

Poza zadośćuczynieniem można uzyskać również: stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 kodeksu cywilnego), rentę alimentacyjną (art. 446 § 2 kodeksu cywilnego) oraz zwrot kosztów związanych z pogrzebem jak koszt nagrobka, ubrań żałobnych, koszt stypy itp. (art. 446 § 1 kodeksu cywilnego).

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jakie odszkodowanie za śmierć ojca Ci się należy, a także żeby poznać szczegóły na temat dochodzenia innych świadczeń po śmierci osoby bliskiej.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania i inne świadczenia z każdej z polis. Pomagamy odpowiedzieć na pytanie: czy oraz jakie odszkodowanie za śmierć ojca oraz inne świadczenia należą się bliskim osoby zmarłej. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z dobrą firmą odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<