Skip to content

Jeśli znaleźliście się Państwo już na tej stronie znaczy, że prawdopodobnie sami zostaliście poszkodowania w wypadku lub ktoś z Państwa rodziny lub znajomych uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. Często to właśnie Internet jest pierwszym źródłem informacji, dlatego chętnie dzielimy się wiedzą z wszystkimi, którzy jej potrzebują, udzielamy bezpłatnych porad eksperckich, reprezentujemy również poszkodowanych przed ubezpieczycielem oraz uzyskujemy odszkodowania osobowe najwyższe z możliwych.

Od czego zacząć jeżeli zostało się poszkodowanym w wypadku? Przede wszystkim od ustaleniem podstaw, tj:

  • kto w zdarzeniu został uznany sprawcą oraz
  • ile czasu minęło po wypadku?

Odpowiedzialność powypadkową zawsze ustalają organy prawa, tj. Policja i Sąd. Jeżeli nie zostaliśmy uznani sprawcą zdarzenia, wówczas mamy potencjalnie możliwość starania się o uzyskanie odszkodowania osobowego. Dodatkowo należy również pamiętać o okresie przedawnienia czyli czasie, w którym poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela o należne roszczenia (w zależności od kwalifikacji czynu oraz konsekwencji dla zdrowia poszkodowanego jest to okres 3 lub 20 lat). Wyłączenie stanowią osoby niepełnoletnie, dla których przedawnienie mija dopiero 2 lata po uzyskaniu przez nie lat 18.

Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, poszkodowany może wystąpić o uzyskanie należnych roszczeń. Tutaj również przepisy prawa regulują co wchodzi w skład odszkodowania osobowego. Co do zasady jest to:

  • zadośćuczynienie jako rekompensata pogorszonej sytuacji życiowej oraz cierpienia psychicznego i fizycznego,
  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych, czy rehabilitacji,
  • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Poszkodowany w przypadku składania roszczeń w pełnym zakresie ma obowiązek wykazać wielkość poniesionej szkody, udowodnić jej powstanie, ocenić jaki wpływ na jego dotychczasowe życie miał wypadek, w którym uczestniczył oraz oszacować wielkość odszkodowania osobowego. Ostatnie szczególnie istotne, ponieważ jeśli nie określimy wielkości roszczenia ubezpieczyciel zrobi to samodzielnie i oszacuje kwoty według własnego uznania.

Gdy już złożymy wniosek odszkodowawczy, ubezpieczyciel w ciągu 30 dni ma ustawowy obowiązek na wypłatę odszkodowania. Oczywiście rzadko kiedy wypłacone kwoty są tymi które rościł poszkodowany i w rzeczywistości dużo mniejsze niż wielkość poniesionej szkody.

W takiej sytuacji poszkodowanemu pozostały trzy opcje. Pierwsza, to przyjęcie odszkodowania i podpisanie ugody, co wiąże się z zamknięciem sprawy i brakiem możliwości występowania o dodatkowe, wyższe kwoty. Druga z kolei to przygotowanie odwołania, w którym opisujemy dlaczego nie zgadzamy się z przyznaną kwotą i odpowiednio argumentujemy opierając się na stosownym przepisach, orzecznictwach sądowych etc. oraz trzecia, czyli skierowanie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi. Tutaj jednak sprawa z reguły nie jest prosta, gdyż bez prawnika reprezentacja w Sądzie skazana jest niestety na niepowodzenie.

To jaką drogę wybierze poszkodowany, zależy tylko od niego. Kompensja jako kancelaria odszkodowawcza stara się jednak pomagać właśnie po to aby nie tyle uzyskać dla poszkodowanego adekwatne i wysokie odszkodowanie osobowe po wypadku, ale również aby dać Klientowi poczucie bezpieczeństwa, spokój oraz gwarancję profesjonalnej obsługi.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<