Skip to content

Po wypadku komunikacyjnym wiele osób zastanawia się nad możliwością uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, czy uszkodzone wskutek wypadku auto. Część osób myśli również, że odszkodowanie nie należy się ponieważ nie byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okazuje się jednak, że po wypadkach komunikacyjnych podmiotem, który wypłaca należne świadczenia jest ubezpieczyciel OC sprawcy.

W Polsce, posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. W przypadku wypadków komunikacyjnych chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, natomiast poszkodowanym daje możliwość rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowania powypadkowe PZU, Warta, Hestia

Na wstępie należy zaznaczyć, że proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku każdej firmy ubezpieczeniowej wygląda co do zasady identycznie. Regulacje, które precyzują okres przedawnienia, proces likwidacyjny, czy czas w którym ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie obowiązują w równym stopniu wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Jak jednak wyglądają realia? Z doświadczenia wiemy, że dochodzenie odszkodowań powypadkowych od największych firm ubezpieczeniowych nie jest w cale proste.

Począwszy od zaniżonych kosztorysów za uszkodzone auto, po zaniżone świadczenia w zakresie zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, a kończąc na odmowie wypłaty należnych roszczeń.

Odszkodowania powypadkowe uzyskujemy w oparciu o doświadczenie, wiedzę oraz kompetencje zdobywane podczas wieloletniej działalności firmy na rynku odszkodowań. Kluczem do sukcesu jest to, aby zawsze z zaangażowaniem i pełną determinacją dążyć do uzyskania adekwatnej rekompensaty dla klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Nasze największe sukcesy, to przede wszystkim zadowolenie klientów oraz uzyskanie dla nich kwot, które w pełni rekompensują poniesioną szkodę.

Aby jednak doszło do wypłaty jakichkolwiek kwot odszkodowań powypadkowych czy to od PZU, Warty czy Hestii, warto przybliżyć to co jest podstawą przy zgłaszaniu szkody na osobie do ubezpieczyciela OC sprawcy.

W przypadku uszkodzenia ciała (uszczerbek na zdrowiu), podstawowymi dokumentami są w szczególności:

  • dokumentacja medyczna dotycząca procesu leczenia np. karta medyczna z pogotowia ratunkowego, informacja z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
  • dokumentacja potwierdzająca fakt zaistnienia zdarzenia, np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków lub wyrok sądu,
  • wszelkie dowody uzasadniające wielkość poniesionych kosztów w związku z doznaną szkodą, np. kosztów rehabilitacji, leczenia, dojazdów do placówek medycznych, utraconych zarobków.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku pamiętaj, że należy ci się odszkodowanie powypadkowe, które w pełni zrekompensuje ci poniesioną stratę. To jaką kwotę uzyskasz zależy nie tylko od firmy ubezpieczeniowej ale również od pełnomocnika, który rzetelnie i kompleksowo poprowadzi twoją sprawę odszkodowawczą.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<