Skip to content

Odszkodowanie od pijanego kierowcy

Wypadki, w których sprawcą jest pijany kierowca nie należą do rzadkości. Jednakże negatywny stosunek do pijanych kierowców pozwala na skuteczne pozyskanie odszkodowania dla osób poszkodowanych oraz dotkliwą karę dla pijanego uczestnika ruchu drogowego.

Najistotniejszą rzeczą dla osoby poszkodowanej stanowi fakt, że odszkodowanie za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę zostaje wypłacone z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie od pijanego kierowcy – jak jego dochodzić?

Tym samym najważniejsze pozostaje ustalenie polisy ubezpieczeniowej pijanego kierowcy z pomocą organów ściągania. Przy braku ważnej polisy OC komunikacyjnego poszkodowani mają możliwość uzyskania odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych pijanego kierowcę obejmie regres ubezpieczeniowy. Ubezpieczyciel zwróci się do pijanego kierowcy z żądaniem zwrotu wszelkich kosztów poniesionych podczas wypłaty odszkodowania.

Celem skutecznego uzyskania odszkodowania na skutek wypadku od pijanego kierowcy istotne jest precyzyjne określenie roszczeń w zakresie:

– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz stosownego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej w przypadku wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym;

– zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji;

– renty;

– utraconego dochodu.

Pomoc Kancelarii Kompensja

Uzyskanie najwyższego odszkodowania od pijanego kierowcy wymaga zebrania szeregu dokumentacji dowodzącej wysokości zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych oraz prawidłowej argumentacji prawnej.

Zespół Prawny Naszej Kancelarii opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy może Państwu pomóc w zgromadzeniu materiału dowodowego celem uzyskania najwyższego odszkodowania oraz poprowadzić w całości żmudny proces likwidacyjny, skracając jego czas przy zastosowaniu umiejętności negocjacyjno – mediacyjnych.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania (między innymi za wypadki spowodowane przez pijanych kierowców) i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z dobrą firmą odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<