Skip to content

Odszkodowania powypadkowe w naszej firmie to codzienność. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń, w których odpowiedzialność odszkodowawczą przejmuje ubezpieczyciel OC sprawcy. To właśnie z tego źródła, działając w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulacje uzyskujemy dla naszych klientów świadczenia w zakresie:

  • zadośćuczynienia, które stanowi rekompensatę za poniesioną krzywdę, cierpienie oraz pogorszoną sytuację życiową,
  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków,
  • świadczeń w postaci renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na zwiększone potrzeby.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań dla większości poszkodowanych w wypadkach jest nie tyle koniecznością, z uwagi na brak znajomości przepisów prawa, co gwarancją uzyskania adekwatnej do poniesionej szkody rekompensaty. Nasza kancelaria jak wspomniano powyżej jest firmą, która kompleksowo zajmuje się tym co dla klienta najważniejsze. Aby dowiedzieć się jednak co to jest, zbadaliśmy wśród naszych klientów najważniejsze i najistotniejsze kwestie w zakresie współpracy z naszą firmą odszkodowawczą.

Organizacja i czas obsługi

Okazuje się, że oprócz jakości obsługi kluczowym elementem jest jej czas. Spora grupa klientów wskazała, iż to w jakim terminie otrzymują informacje zwrotne na wysyłane zgłoszenia, czy dotrzymywanie terminów gwarantowanych przez firmę jest kwestią bardzo istotną. Nie tylko buduje zaufanie do przedsiębiorstwa, ale również stanowi kluczowy element w procesie wyboru i decyzji o ewentualnej współpracy.

Oferta i cena

Kolejnym ważnym elementem dla naszych klientów jest specjalizacja naszej kancelarii w jednej dziedzinie. Większość firm odszkodowawczych stara się rozwijać swoją działalność i szuka obszarów, które znacznie odbiegają od korowej działalności. Jednak takie zróżnicowanie nie jest czymś co klienta przyciąga. Specjalizacja budzi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Oprócz oferty, to na co klienci zwracają również wielką uwagę, jest cena. Klienci doceniają to, że rozliczenia za prowadzenie spraw odszkodowawczych odbywają się dopiero po zakończeniu sprawy, a przed podpisaniem umowy nie pobieramy ani zaliczek, ani opłat wstępnych.

Wiedza, doświadczenie i kompetencje

Wieloletnia działalność na rynku odszkodowawczym sprawiła, że doświadczenie zbudowano w oparciu o ciężką pracę, ale również sukcesy i porażki. Nie boimy się spraw trudnych, ale jednocześnie wiemy, iż wiedza oraz kompetencje są bardzo ważne dla naszego klienta. Nasz personel to grupa prawników, specjalistów z zakresu księgowości, medycyny, czyli wszystkich dziedzin, które są istotne w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Rzetelność

Kancelaria odszkodowawcza, która daje klientowi poczucie dobrze wykonanej pracy, wiarygodna, wykonująca dobrze swoje obowiązki to wartość, która bardzo się liczy. W tak trudnych sprawach, gdy poszkodowani potrzebują nie tylko pomocy w uzyskaniu stosownej rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu to właśnie kompleksowa obsługa oraz rzetelność buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do naszej kancelarii odszkodowawczej.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomoc w uzyskaniu odszkodowań uzyskasz właśnie w naszej firmie. Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną i zyskaj rzetelność, poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<