Skip to content

Wypadki komunikacyjne z udziałem pieszych zdarzają się w Polsce bardzo często. Niestety brak należytej uwagi kierowców, brawura, czy zwyczajnie lekceważenie przepisów o ruchu drogowym często prowadzi w skutkach do uszkodzenia ciała poszkodowanego lub jego śmierci. Pieszy w konfrontacji z autem ma nieduże szanse na to aby móc wyjść z wypadku bez szwanku, dlatego istotną kwestią jest to aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego (również piesi) dbali o wzajemny szacunek oraz przestrzegali przepisów.

Jeżeli już jednak dojdzie do wypadku i potrącenie pieszego na pasach okaże się poważne w skutkach wówczas poszkodowany może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Przepisy prawa w szczególny sposób chronią pieszych w takich zdarzeniach, jednak mimo wszystko warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Przyczynienie a potrącenie pieszego na pasach

Przyczynić do wypadku można się na wiele sposobów. Często zachowania pieszych pozostawiają wiele do życzenia, a szczególnie na pasach gdzie zdawałoby się to mało prawdopodobne. Jet niestety inaczej. Mimo że jest to miejsce, które służy do bezpiecznego przekroczenia jezdni, piesi często zachowują się w sposób, który w efekcie powoduje poważne w skutkach konsekwencje w postaci obrażeń ciała lub śmierci. W aspekcie przepisów prawa mowa jest o przyczynieniu. Należy pamiętać iż przebieganie przez jezdnię, gwałtowna zmiana kierunku gdy jest się już na przejściu dla pieszych, przechodzenie na czerwonym świetle, czy wtargnięcie na „pasy” to z reguły zachowania niedozwolone lub nieprawidłowe. W takich okolicznościach pieszy na własne życzenie może przyczynić się do wypadku i spowodować, że jego obrażenia będą bardziej poważne, a nawet tragiczne w skutkach. Na szczęście tylko wyłączna wina pieszego wyklucza uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania. W pozostałych okolicznościach jest ono proporcjonalnie pomniejszane o jego wielkość.

Potrącenie pieszego na pasach na czerwonym świetle

W sytuacji, w której kierowca potrąci pieszego przejeżdżając przez jezdnię na czerwonym świetle nie ma najmniejszej wątpliwości, iż kierowca pojazdu jest winny spowodowania wypadku, a poszkodowany w żaden sposób nie mógł przyczynić się do zdarzenia. Podobnie jak znaki drogowe, tak i sygnalizacja świetlna powinna stanowić dla kierowcy instrukcję zachowania i regułę, którą należy przestrzegać. Pieszy w takich okolicznościach zgłasza roszczenia odszkodowawcze do ubezpieczyciela OC sprawcy o rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne po wypadku.

Potrącenie pieszego na pasach, a ucieczka z miejsca zdarzenia

Zdawałoby się, że spowodowanie wypadku i ucieczka z miejsca zdarzenia dyskwalifikuje poszkodowanemu możliwość starania się o jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Brak sprawcy to de facto również brak ubezpieczyciela OC, który w takich zdarzeniach zobowiązany jest do wypłaty należnych świadczeń. W takich okolicznościach przepisy prawa dają jednak szansę na uzyskanie poszkodowanemu stosownej rekompensaty dzięki instytucji UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) podobnie jak każdy inny ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłaty i na takich samych zasadach rekompensuje poniesioną szkodę osobową.

Każda sprawa o odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach jest inna. Każdorazowo wymaga wielkiej uwagi, zaangażowania i wiele pracy dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Takie firma jak Kompensja dają jednak wszystkim poszkodowanym poczucie bezpieczeństwa i spokój w tych trudnych dla nich chwilach. Obsługując sprawy o odszkodowanie dbamy o uzyskanie możliwie jak najwyższych kwot odszkodowań powypadkowych.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<