Skip to content

Wypadki drogowe zdarzają się ostatnimi czasy coraz częściej. Coraz większa liczba aut, rozkojarzenie kierowców, niezachowanie ostrożności podczas jazdy to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków komunikacyjnych. Wiadomo, że takie zdarzenia to nie tylko stres, zniszczone auto ale często również ogromny ból, cierpienie i nagła strata, gdy w zdarzeniu zginie człowiek. Jak sobie poradzić gdy bliska nam osoba nagle znika z naszego życia? Co zrobić gdy wspólnie planowało się dalsze życie wychowywało dziecko, spłacało wspólny kredyt? Jak zabezpieczyć się finansowo i jak poradzić sobie z niewątpliwie ogromną stratą po śmierci bliskiej osoby?

Oczywiście w wielu przypadkach tylko czas daje ukojenie, pozwala pogodzić się ze stratą, często również wsparcie pozostałych członków rodziny czy lekarzy specjalistów pozwala aby móc normalnie funkcjonować i nauczyć się żyć bez bliskiej osoby.

Co jednak gdy ze śmiercią bliskiego członka rodziny muszą poradzić sobie jego dzieci? Przecież w takich okolicznościach kluczowym jest również zabezpieczenie finansowe małoletnich i zrekompensowanie im powstałej szkody właśnie w zakresie materialnym, w postaci stosownych środków pieniężnych.

Na szczęście świadczenia po śmierci rodzica wypłacane są z polisy ubezpieczeniowej sprawcy, a w przypadku gdy takiej polisy sprawca wypadku nie posiadał – roszczenia odszkodowawcze wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku dzieci zmarłego szczególnie ważnym jest, aby ubezpieczyciel wypłacił możliwie jak najwyższe kwoty, ponieważ małoletnie dzieci nie mają ani możliwości podjęcia pracy zarobkowej czy posiadania oszczędności, które zabezpieczyłyby je w finansowo w dotychczasowym życiu.

Jak wspomniano powyżej świadczenia po śmierci rodzica w wypadku wypłaca ubezpieczyciel OC. Co ważne, jeśli poszkodowany posiadał trójkę, czy dwójkę dzieci, każde z nich ma prawo do uzyskania odszkodowania. W historyczny sprawach naszej kancelarii nierzadko bywały to kwoty w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Co jednak warto wiedzieć? Oczywiście jakie roszczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest nam wypłacić. Po śmierci rodzica dzieci mogą rościć o:

  • zadośćuczynienie jako rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie psychiczne oraz krzywdę moralną,
  • stosowne odszkodowanie jako rekompensatę pogorszonej sytuacji materialnej uwzględniającej obecną jak i przyszłą sytuację dziecka oraz
  • comiesięczną rentę alimentacyjną, w sytuacji gdy poszkodowany przed śmiercią dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Świadczenia po śmierci ojca z OC sprawcy zgodnie z powyższym można podzielić na rekompensujące stratę niematerialną oraz tą materialną, poniesione z powodu utraty zmarłej osoby.

Co do zasady nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wkład finansowy, ale o całe wsparcie i pomoc, jakiej zmarły udzielał swojemu dziecku. Zatem możliwości zarobkowe zmarłego nie są jedynym ani nawet głównym czynnikiem przesądzającym o wysokości odszkodowania – nawet osoba niepracująca może wnosić duży wkład w czyjąś sytuację życiową, np. poprzez zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, etc. Ponadto, świadczenia po śmierci ojca mają również na celu wynagrodzić poszkodowanemu krzywdę związaną z utratą osoby bliskiej. Krzywda ta obejmuje wszelkie negatywne przeżycia spowodowane wypadkiem, w tym cierpienie, poczucie straty i osamotnienia, krzywdę moralną oraz ból. Im większa była więź emocjonalna i bliższe relacje, tym wyższe powinno być świadczenie odszkodowawcze w tym zakresie.

Podobnie jak w powyższych świadczeniach za śmierć rodzica, renta jest świadczeniem której wyegzekwowanie od ubezpieczyciela jest szczególnie istotne, bowiem na wiele lat lub dożywotnio może zapewnić stabilny i regularny dochód dziecku lub dzieciom zmarłego.

ŚWIADCZENIA PO ŚMIERCI RODZICA OD UBEZPIECZYCIELA – PODSUMOWANIE

  • roszczenia za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy lub UFG,
  • każde dziecko indywidualnie może wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie,
  • w zależności od sytuacji można rościć o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, rentę alimentacyjną,
  • w przypadku małoletnich dzieci o odszkodowanie do ubezpieczyciela występuje rodzic lub prawny opiekun,
  • roszczenia dla małoletnich dzieci mogą kształtować się w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
świadczenia po śmierci rodzica