Skip to content

Dochodzenie odszkodowania

Utrata osoby najbliższej, Ojca jest bardzo traumatycznym wydarzeniem dla całej rodziny i dzieci. Doznanej krzywdy nic nie jest w stanie wyrównać. Jednakże ustawodawca przewidując szereg negatywnych konsekwencji w życiu dzieci przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania finansowego.

W zakresie krzywdy psychicznej, doznanej traumy dzieci mogą dochodzić zadośćuczynienia po śmierci Ojca w wysokości od 40.000,00 do 150.000,00 zł.

Wysokość zadośćuczynienia

Wysokość możliwego do pozyskania zadośćuczynienia zależna jest od wieku dzieci, zacieśnienia relacji rodzinnych, stopnia pogorszenia się sytuacji majątkowej po śmierci Ojca.

Kolejną zależną jest sposób i czas przeżywania żałoby po utarcie osoby bliskiej. Długość i charakter przeżywanych cierpień, ich intensywność, wstrząs psychiczny, szybkość powrotu do codziennych obowiązków.

W zakresie wysokości zadośćuczynienia przykładowy jest np. wyrok sądu o sygn. akt. I ACa 281/15 wydanym przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w dniu 29 października 2015 r. Sąd ten orzekł na rzecz poszkodowanego 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć ojca uwzględniając wcześniej zasądzoną kwotę 45.000 zł i przyznaną w postępowaniu likwidacyjnym kwotę 10.000 zł.

Jednakże każdy sprawa ma charakter wysoce indywidualny, należy rozpatrzyć szereg aspektów. Zespół naszej kancelarii w sposób otwarty i kompleksowy może w Państwa imieniu uzyskać właściwe odszkodowanie finansowe, bez zbędnego angażowania Państwa w zawiły proces likwidacyjny i negocjacyjny. 

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć Ojca w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<