Odszkodowanie postojowe po wypadku samochodowym

W wypadkach drogowym często uczestniczą pojazdy, których właściciele są osobami prowadzącymi rożnego rodzaju działalności gospodarcze. W branżach, w których użytkowanie pojazdu mechanicznego jest głównym źródłem dochodu firmy, wypadek komunikacyjny staje się dużym problemem z uwagi na brak możliwości generowania zysku dla firmy. Czy w takiej sytuacji właścicielom firm należą się roszczenia z tytułu utraconych korzyści? Czy trzeba być ubezpieczonym, aby móc starać się wypłatę środków?

W wypadkach komunikacyjnych elementarną zasadą otrzymania roszczeń odszkodowawczych jest ustalenie sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel OC wypłaca odszkodowania powypadkowe wszystkim poszkodowanym w danym zdarzeniu oprócz sprawcy. W związku z powyższym odszkodowanie postojowe należy się osobom, które w skutek wypadku komunikacyjnego ponoszą straty z tytułu braku możliwości użytkowania pojazdu mechanicznego do celów zarobkowych.

Odszkodowanie za utracone korzyści, to m.in.:

  • strata rzeczywista, która obejmuje koszty naprawy auta, w tym usługa zakładu naprawczego, niezbędne części i elementy konieczne do przywrócenia sprawności technicznej pojazdu itp.
  • utracony dochód, czyli odszkodowanie za czas, w którym przedsiębiorca nie mógł użytkować pojazdu do celów zarobkowych.

Wszystkie roszczenia z tytułu odszkodowania za utracony dochódpostojowe należy zgłaszać do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Dodatkowo, ważnym jest również aby pamiętać, iż kluczowe są wyliczenia dotyczące kwot odszkodowań, które chcemy uzyskać. Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jakiej wysokości i jakie odszkodowanie postojowe powinno Ci wypłacić Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku, zgłoś się do Nas. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ.

Dlaczego warto się do Nas zgłosić? Z nami uzyskasz najwyższe odszkodowanie postojowe!

  • nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnym, gwarantujemy bezpłatne doradztwo prawne na etapie analizy sprawy,
  • obsługujemy zdarzenia z obszaru całej Unii Europejskiej,
  • dokonujemy szczegółowych wyliczeń utraconego dochodu oraz przygotowujemy kosztorysy dotyczące kosztów naprawy auta.
odszkodowanie postojowe