Skip to content

Firmy transportowe, których auta rocznie przemierzają dziesiątki tysięcy kilometrów są narażone na dużo większe ryzyko szkód związanych z wypadkami komunikacyjnym niż inni użytkownicy naszych dróg. Rodzaj usług, które wykonują przewoźnicy obarczony jest ryzykiem, na które trzeba być przygotowanym. W sytuacji zaistnienia wypadku drogowego, firmowe auto jest niezdatne do użytku, generuje koszty naprawy, a przedsiębiorca ponosi stratę utraconych zleceń oraz tych, które mógłby wykonać gdyby pojazd był sprawny. Czy przedsiębiorcy należy się odszkodowanie za przestój pojazdu?

Jeśli w danym zdarzeniu drogowym, kierujący autem poszkodowanego przedsiębiorcy nie jest uznany winnym wypadku, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z oc sprawcyOdszkodowanie za postój tira, taksówki, czy innego auta firmowego używanego jako narzędzia pracy wypłacane będzie zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisów Kodeksu Cywilnego (Art. 361 par. 1 i par. 2 KC).

Odszkodowanie za postój to roszczenie, które przede wszystkim ma na celu zrekompensować przedsiębiorcy poniesioną stratę z tytułu braku możliwości używania pojazdu do celów zarobkowych. Poszkodowany przedsiębiorca może uzyskać:

  • zwrot kosztów naprawy auta, w tym koszty zakupu niezbędnych części oraz koszty wykonania usługi przez zakład naprawczy,
  • odszkodowanie za przestój pojazdu z tytułu utraconego dochodu przedsiębiorcy.

Zgłaszając roszczenia o odszkodowanie z oc sprawcy, należy pamiętać o przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji. W przypadku kosztów naprawy auta powinny to być wszelkie rachunki, faktury zakupu części zamiennych oraz wykonanych usług warsztatu, w którym odbywała się naprawa pojazdu. Warto pamiętać, iż odpowiednio przygotowany kosztorys będzie podstawą do tego, iż ubezpieczyciel wypłaci odpowiednią kwotę odszkodowania za przestój pojazdu, czyli wystarczającej aby móc przywrócić pojazd do stanu poprzedniego.

Odszkodowania oc tytułem utraconych korzyści to świadczenia, które ubezpieczyciel powinien wypłacić przedsiębiorcy za czas od zaistnienia zdarzenia do momentu wypłacenia odszkodowania, które stanowią rekompensatę za utracony zysk przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia oraz wykazania, iż między działaniem sprawcy wypadku, a szkodą (utraconym zyskiem) istnieje związek przyczynowy. Analizując realizowane zlecenia w określonym czasie, można wyliczyć szacunkowy przychód przedsiębiorcy w okresie gdy auto poszkodowanego znajduje się w naprawie. Przedłożenie takich wyliczeń jednak nie wystarcza. Przychód jako należny wpływ korzyści materialnych z wykonywania działalności gospodarczej to oprócz zysku również suma poniesionych kosztów. Jeżeli pojazd przedsiębiorcy w wyniku zdarzenia drogowego nie realizuje bieżących zleceń, również nie generuje związanych z nimi kosztami. W związku z powyższym wyliczenia roszczeń o odszkodowanie za przestój pojazdu powinny uwzględniać przychód po odliczeniu kosztów, tj. zysk przedsiębiorcy.

Prawidłowe wyliczenia dają gwarancję nie tylko uzyskania odszkodowania z oc za przestój pojazdu, ale również w wysokości, która będzie rekompensować poniesioną stratę w stopniu odpowiednim do poniesionych kosztów tytułem naprawy auta oraz utraconego zysku.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który utracił dochód w związku z przestojem pojazdu zgłoś się do nas po najwyższe odszkodowania za przestój pojazdu, a uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie z oc sprawcy wypadku.