Zadośćuczynienie za śmierć brata w wypadku samochodowym

Odszkodowania komunikacyjne co do zasady wypłacane są z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeżeli kierowca, który był sprawcą zdarzenia posiadał ważną polisę, wówczas zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoby uprawnione otrzymują należną rekompensatę. Co ważniejsze, takie świadczenia przysługują również wtedy, gdy kierowca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takich okolicznościach obowiązek odszkodowawczy przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a kierowca który dopuścił się spowodowania wypadku obciążony zostaje tzw. regresem.

Czy po śmierci brata należy się odszkodowanie?

Jeżeli w tragicznym wypadku straciłeś bliską osobę np. brata, który był pasażerem, kierowcą, pieszym czy rowerzystą powinieneś wystąpić o uzyskanie należnej rekompensaty. Kodek Cywilny przewiduje szereg roszczeń, o które może się starać osoba uprawniona do odszkodowania, tj.:

  • zadośćuczynienie jako forma rekompensaty za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdę moralną.

Po stracie brata, z którym pośrednio poszkodowanego łączyły bliskie relacje oraz silne więzi emocjonalne zasadnym jest aby rościć o kwoty, które adekwatnie do sytuacji naprawią poniesioną szkodę. Dodatkowo jeżeli sprawą o uzyskanie odszkodowania zajmuje się profesjonalny pełnomocnik wówczas kwoty roszczeń niejednokrotnie wynoszą od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

  • stosowne odszkodowanie jako rekompensata pogorszonej sytuacji finansowej.

Okoliczności powypadkowe oraz śmierć brata niejednokrotnie są dla rodzeństwa nie tyle stratą emocjonalną i wiążą się z ogromnym bólem i cierpieniem psychicznym, ale również jest to pogorszenie sytuacji finansowej w związku z utratą źródła utrzymania czy wsparcia finansowego. Stosowne odszkodowanie powinno być zatem szacowane adekwatnie do indywidulanej sytuacji pośrednio poszkodowanego oraz stanowić formę możliwie pełnej rekompensaty.

  • zwrot koszów pogrzebu.

Ubezpieczyciel OC sprawcy oprócz roszczeń zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania powinien zwrócić również koszty związane z pochówkiem. Przepisy nie określają jednoznacznie co powinno wchodzić w zakres wydatków, jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1982 r. (sygn. akt II CR 556/81) wyjaśniło szerzej, ze obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu to między innymi przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu, jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobka wydatki na wieńce i kwiaty, czy koszty zakupu odzieży żałobnej.

Jak uzyskać możliwie najwyższe roszczenia?

Zadając sobie pytanie: czy po śmierci brata w wypadku należy się odszkodowanie, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nasza kancelaria, która daje możliwość bezpłatnej analizy prawnej każdego zdarzenia powypadkowego jest jednocześnie odpowiedzią na to czy odszkodowanie jest możliwe do uzyskania oraz jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać stosowną rekompensatę. Na rynku odszkodowań działamy od lat. Doświadczeni prawnicy, lekarze orzecznicy, specjaliści z zakresu roszczeń powypadkowych to niewątpliwie atuty naszej firmy. Skutecznie odzyskujemy odszkodowania zarówno w zakresie szkód osobowych jak i dla rodzin ofiar tragicznych zdarzeń.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z naszym pod numerem telefonu + 48 797 670 906 biurem lub wyślij zgłoszenie za pośrednictwem naszej strony internetowej z prośbą o kontakt.