Skip to content

Przez błąd medyczny należy rozumieć działania sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Dochodzi do niego w trakcie zaniedbania lub zaniechania osoby wykonującej czynności medyczne, zazwyczaj w trakcie hospitalizacji lub zabiegów medycznych. Samo pojęcie błędu medycznego nie jest sformułowane w ustawie, co budzi wiele wątpliwości i niejasności. W praktyce bardzo często używa się zamiennie pojęcia “błąd lekarski”, “błąd medyczny” czy “błąd w sztuce lekarskiej

Odszkodowanie za błąd medyczny

Niezwykle ważne przy dochodzeniu roszczeń z tytułu błędu medycznego jest zgromadzenie wszelkiej medycznej dokumentacji. Jeżeli udowodnimy że doszło do błędu medycznego spowodowanego zaniedbaniem konkretnego lekarza lub placówki medycznej wówczas może nam przysługiwać:

 • odszkodowanie za błąd medyczny od zawinionego podmiotu medycznego,
 • zadośćuczynienie jako wynagrodzenie cierpienia zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych oraz leków,
 • przy trwałym uszczerbku na zdrowiu wynikającym z błędu lekarskiego – comiesięczną rentę,
 • w przypadku śmierci pacjenta – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny.

Dlaczego wybór rzetelnej kancelarii jest tak ważny?

Ponieważ sprawy dotyczące błędów medycznych są bardzo złożone. Warto zatem zwrócić się o pomoc do specjalistów w tej materii. Pozwoli to skrócić czas procedury odszkodowawczej oraz uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie i zwrot dodatkowo poniesionych kosztów związanych ze szkodą.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z Naszą firmą?

 • kompleksowo i rzetelnie podchodzimy do każdej analizy sprawy,
 • od początku do końca klient ma pewność, iż jego sprawą zajmują się wyspecjalizowani prawnicy, lekarze orzecznicy i specjaliści z zakresu dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne,
 • przejmujemy całość formalności dotyczących likwidacji szkody,
 • uzyskujemy możliwie najwyższe odszkodowania dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i wypracowanej, skutecznej metodzie działania,
 • proponujemy jasne i przejrzyste umowy, bez ukrytych kosztów i ryzyka.

Kancelaria Kompensja posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów medycznych. Pomożemy Państwu uzyskać satysfakcjonujące kwoty roszczeń, a przy tym otoczymy Państwa należytą opieką w trudnym dla Państwa czasie.

odszkodowanie błąd medyczny