Skip to content

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia, w których roszczenia odszkodowawcze wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy. W takich sytuacjach osoby poszkodowane mogą starać się o uzyskanie rekompensaty finansowej za powstałą szkodę i uszczerbek na zdrowiu. Przepisy prawa chronią zarówno poszkodowanych kierowców, pasażerów, pieszych jak i rowerzystów, a szczególnie gdy w wypadku uczestniczy osoba małoletnia. Poniżej kilka informacji na temat tego w jakich okolicznościach osoby małoletnie mogą uzyskać należne roszczenia odszkodowawcze, kiedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania oraz jak wygląda dochodzenie odszkodowania za wypadek dla osoby małoletniej.

Okoliczności wypadku z udziałem osoby małoletniej

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych również dzieci, które uczestniczyły w wypadku mogą uzyskać należne roszczenia odszkodowawcze. Różnice w dochodzeniu odszkodowania za wypadek są jednak znaczące. Po pierwsze okres przedawnienia. O ile w w przypadku osób dorosłych w określonych okolicznościach wynosi on 3 lata, to w przypadku poszkodowanych w wypadku dzieci roszczenia nie mogą przedawnić się przed ukończeniem 20 roku życia. Po drugie: odpowiedzialność. W wypadkach z udziałem pieszych w określonych okolicznościach ubezpieczyciel OC sprawcy może mieć podstawy, aby odszkodowania mimo wszystko nie wypłacić. Jeżeli pieszy w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku, np. wbiegł na jezdnię, przechodził przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle wówczas sąd może ocenić takie okoliczności jako wyłączną winę pieszego, co dyskwalifikuje go w możliwości dochodzenia odszkodowania za wypadek z OC sprawcy. Inaczej natomiast jest w przypadku osób poniżej 13 roku życia. O ile instytucja przyczynienia się do wypadku również występuje, to w przypadku dzieci w wieku wspomnianym powyżej, Sąd nie może uznać wyłącznej winy poszkodowanego.

Jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania za wypadek osoby małoletniej?

Roszczenia odszkodowawcze, które przysługują osobom poszkodowanym w wypadkach (również dzieciom) regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. W zależności od okoliczności oraz indywidualnej sytuacji poszkodowanego świadczenia powypadkowe to:

  • zadośćuczynienie jako rekompensata za poniesiony ból, cierpienie i krzywdę moralną związaną z pogorszoną sytuacją życiową poszkodowanego,
  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów czy opieki osób trzecich nad poszkodowanych,
  • renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym renta na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia).

W przypadku osób małoletnich o uzyskanie odszkodowania występuje rodzic, opiekun prawny lub sam poszkodowany w chwili kiedy uzyska pełnoletność. Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pierwszym etapie polega na przygotowaniu wniosku roszczeniowego do ubezpieczyciela. Opisanie wszelkich negatywnych następstw wypadku, oszacowanie wielkości poniesionej szkody oraz intensywności cierpienia, bólu i krzywdy to podstawa do tego aby móc rościć o kwotę adekwatną do uszczerbku na zdrowiu, który poniósł poszkodowany. W kancelarii Kompensja każdą sprawę prowadzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w prawie odszkodowawczym. Jak działamy?

  • nasza kancelaria prowadzi sprawy o dochodzenie odszkodowania za wypadek rzetelnie i profesjonalnie poprzez dokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia,
  • współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi, rzeczoznawcami, lekarzami oraz specjalistami z branży odszkodowań,
  • kontrolujemy terminowość, prawidłowość i całkowity przebieg działań firm ubezpieczeniowych w prowadzonych przez nas sprawach,
  • reprezentujemy Klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń.