Skip to content

Piesi oraz rowerzyści to grupa uczestników ruchu drogowego, którzy podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych mają pełne prawo do poruszania się na naszych drogach. Podobnie jednak jak pozostali muszą przestrzegać przepisów i ponosić konsekwencje swoich nieprawidłowych zachowań na drodze. Niestety coraz więcej zdarzeń z udziałem pieszych czy rowerzystów niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci obrażeń ciała i utraty zdrowia poszkodowanego.

Podobnie jak w każdym innym zdarzeniu drogowym z udziałem pojazdu mechanicznego dochodzenie odszkodowania jest możliwe dla osoby, która nie zostanie uznana sprawcą wypadku. Jak wygląda możliwość uzyskania rekompensaty z perspektywy pieszego czy rowerzysty? Jakie przepisy regulują możliwość uzyskania odszkodowania? Kiedy ubezpieczyciel ma prawo obniżyć nasze świadczenia za wypadek? Poniżej krótki artykuł.

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy, a odpowiedzialność kierowcy za wypadek

W każdym zdarzeniu drogowym, kierowca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane osobom trzecim. W wypadkach z udziałem pieszego, czy rowerzysty, przepisy Kodeksu cywilnego regulują tą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jest to rodzaj odpowiedzialność cywilnej, która opiera się na założeniu, iż każdy kierowca pojazdu mechanicznego powinien ponosić odpowiedzialność za szkody które wyrządził w związku z użytkowaniem swojego pojazdu, nawet wówczas jeżeli sam winy za wypadek nie ponosi.

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy jest możliwe ponieważ za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu płaci jego ubezpieczyciel. W określonych sytuacjach sprawca wypadku może jednak od odpowiedzialności się uwolnić (poszkodowany nie otrzymuje wówczas odszkodowania) jeżeli zaistnieje choć jedna z przesłanek, o których mówią przepisy. Są nimi:

  • wyłączna wina pieszego, rowerzysty,
  • szkoda wystąpiła z winy osoby trzeciej za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności,
  • szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej.

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest błąd człowieka. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, alkohol, brawura, nieprzestrzeganie i lekceważenie przepisów ruchu drogowego, czego efektem jest między innymi przyczynienie się poszkodowanego do wypadku. W takich sytuacjach osoba poszkodowana nadal ma możliwość dochodzenia odszkodowania za potrącenie, jednak w jakikolwiek sposób swoim zachowaniem przyczyniła się do zwiększenia poniesionej szkody, ubezpieczyciel odpowiednio pomniejszy jego roszczenia odszkodowawcze. Najczęstsze przykłady takich zachowań wśród pieszych czy rowerzystów, to przechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego niewyznaczonych, poruszanie się po nieprawidłowej stronie drogi czy jazda rowerem bez oświetlenia.

Sprawca wypadku nie posiadał OC lub uciekł z miejsca wypadku? Czy należy mi się odszkodowanie?

W tego typu sytuacjach odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja powołana po to aby osoby poszkodowane w sytuacjach opisanych powyżej miały szansę na uzyskanie rekompensaty za wypadek. Dochodzenie odszkodowania za wypadek od UFG, przebiega identycznie jak w przypadku gdyby poszkodowany roszczenia zgłaszał do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Poszkodowany pieszy czy rowerzysta otrzymuje:

  • zadośćuczynienie za ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz pogorszoną sytuację życiową,
  • zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby lub gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.

Dochodzenie odszkodowania po wypadku nigdy nie jest łatwą sprawą. Profesjonalna pomoc naszej Kancelarii daje gwarancję poszkodowanym na uzyskanie rekompensaty w możliwe najwyższych kwotach. Pamiętajmy, że ubezpieczyciele często mnożą przeszkody, które prowadzą do zaniżania należnych świadczeń lub do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym zadzwoń do naszego specjalisty. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy rozwiązanie współpracy, z której na pewno będziesz zadowolony. Działamy na terenie całego kraju, TEL: +48 797-670-906.

Autor: Przemysław Ziółkowski