Skip to content

Wypadki komunikacyjne na polskich drogach zdarzają się bardzo często. Są to zarówno drobne kolizje czy stłuczki, jak i poważne wypadki, w których są osoby poszkodowane lub ofiary śmiertelne. Świadomość społeczna o możliwości uzyskania stosownej rekompensaty za wypadek jest bardzo niska. Wiele osób ma wiedzę o konieczności posiadania obowiązkowej polisy OC pojazdu mechanicznego, jednak nie ma pojęcia w jakim zakresie ubezpieczenie to chroni uczestników wypadku oraz  kiedy może skorzystać z przysługujących im praw.

Jak zatem uzyskać duże odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Na co zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełniać aby uzyskać adekwatne odszkodowanie do poniesionej krzywdy i cierpienia po wypadku?

Czy obrażenia poszkodowanego mają wpływ na duże odszkodowanie za wypadek?

Roszczenia odszkodowawcze po wypadku komunikacyjnym zawsze mają związek z poniesioną krzywdą, bólem oraz cierpieniem po wypadku. Wielkość obrażeń, które poniósł poszkodowany ma zatem kluczowe znaczenie na wielkość zgłaszanych roszczeń. Z perspektywy roszczenia zadośćuczynienia istotne jest aby wykazać jak duże odszkodowanie powinien otrzymać poszkodowany z uwagi na jego pogorszoną sytuację życiową po wypadku. To co ma wpływ na szacowanie kwot należnych świadczeń to m.in. wielkość poniesionych obrażeń (uszczerbek na zdrowiu), ich uciążliwość oraz w konsekwencji ich wpływ na pogorszoną sytuację życiową poszkodowanego.

W jaki sposób powinniśmy udokumentować poniesioną krzywdę w wypadku?

Katalog roszczeń w wypadku komunikacyjnym jest dosyć szeroki. Poszkodowani mogą uzyskać zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie za poniesiony ból i cierpienie, a w przypadku wypadków śmiertelnych stosowne odszkodowanie za pogorszoną sytuację materialną, zwrot kosztów pogrzebu, a w uzasadnionych okoliczność nawet rentę. Z perspektywy przepisów prawa, kluczowe jest jednak aby każde zgłaszane roszczenie udowodnić i udokumentować. Aby ubezpieczyciel zwrócił nam poniesione koszty zakupu leków, dojazdy do placówek medycznych czy wizyt u lekarzy specjalistów lub koszty pogrzebu za śmierć członka rodziny, musimy przedłożyć rachunki oraz faktury, które wskazują o poniesionych kosztach oraz uzasadnić konieczność żądania zwrotu. W przypadku natomiast roszczeń odszkodowawczych, które stricte dotyczą naszego cierpienia psychicznego oraz pogorszonej sytuacji życiowej udokumentowanie i uzasadnienie jest o wiele trudniejsze. Nie tylko wskazanie odpowiednich przepisów prawa, które nakładają na ubezpieczyła obowiązek rozpatrzenia i wypłaty odszkodowania, ale przede wszystkim wykazanie w jaki sposób nasze psychiczne oraz fizyczne cierpienia stanowią bezpośredni efekt pogorszonej sytuacji życiowej.

Czy 50 tys. zł lub 100 tys. zł to duże odszkodowanie dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych?

Jak wspomniano powyżej wysokość roszczeń odszkodowawczych jest kwestią przede wszystkim ocenną na którą znaczący wpływ ma pogorszona sytuacja materialna oraz niematerialna. Po wypadkach śmiertelnych najbliższa rodzina może starać się o uzyskanie zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania, renty oraz zwrotu kosztów pogrzebu od ubezpieczyciela OC sprawcy.Roszczenia dla bliskich członków rodziny są świadczeniami osobistymi, co znaczy że każda z osób uprawnionych adekwatnie do sytuacji otrzyma określone roszczenia odszkodowawcze. Kwoty, które może uzyskać najbliższa rodzina często opiewają w granicach od kilkunastu tysięcy złotych do nawet do kilkuset tysięcy złotych. Ważne jest jednak to, iż jedynie wnikliwa ocena i analiza sytuacji poszkodowanego po śmierci bliskiej osoby pozwala na oszacowanie kwoty która w pełni zrekompensuje jego pogorszoną sytuację życiową.

Pamiętaj, że jako osoba poszkodowana masz swoje prawa, jednak ubezpieczyciel również będzie od Ciebie wymagał tego abyś udokumentował, ocenił i udowodnił zgłaszane przez siebie roszczenia odszkodowawcze. Dochodzenie i uzyskanie dużego odszkodowania z OC jest sprawą niezwykle trudną i wymaga rozległej wiedzy z zakresu prawa cywilnego ale również doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji. Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych. Zapewniamy bezpłatne doradztwo prawne oraz pomoc najlepszych prawników z branży odszkodowań. Zgłoś swoją sprawę już dziś i uzyskaj najwyższe odszkodowanie.

Autor: Przemysław Ziółkowski