Skip to content

Kompensja to firma odszkodowawcza, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w wypadkach. Zdarzenia, których obsługą zajmują się prawnicy Naszej firmy to przede wszystkim wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, przy pracy oraz błędy medyczne. Zakres pomocy, który proponujemy naszym klientom to kompleksowa obsługa począwszy od bezpłatnej analizy prawnej sprawy, po reprezentowanie klienta w procesie likwidacyjnym przed ubezpieczycielem oraz w sądowym procesie cywilnym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Jak wygląda schemat działania i obsługa klienta w kancelarii odszkodowawczej Kompensja? Poniżej krótki opis, który pomoże zobrazować i wyjaśnić na czym polega i jak wygląda obsługa spraw odszkodowawczych w Naszej Kancelarii.

1. Zgłoszenie i analiza sprawy

Klienci naszej Kancelarii zgłaszają się do firmy oczekując szybkiej i profesjonalnej pomocy. Odpowiedzi na ich pytania i problemy są kluczowe zarówno dla samej obsługi sprawy odszkodowawczej jak i dla zadowolenia i satysfakcji klienta. Wypracowany model analizy dokumentów i pozyskania wszystkich niezbędnych informacji o danym zdarzeniu pozwala na ocenę szans powodzenia lub niepowodzenia w każdej zgłaszanej sprawie. Najistotniejsze informacje, które ustala prawnik w trakcie pierwszego kontaktu z klientem, to przede wszystkim:

  • data, miejsce i rodzaj zdarzenia,
  • okoliczności wypadku oraz rola poszkodowanego w zdarzeniu,
  • podmiot odpowiedzialny do wypłaty odszkodowań (Towarzystwo Ubezpieczeniowe),
  • wielkość poniesionej szkody osobowej oraz rzeczowej,
  • informacje o sprawcy zdarzenia oraz kwalifikacji prawnej jego czynu.

Zebrane informacje pozwalają na ocenę możliwości oraz zasadności uzyskania odszkodowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu, prawnicy proponują współpracę w zakresie obsługi i reprezentowania klienta na jasnych i przejrzystych zasadach. Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych oraz zaliczek, wynagrodzenie Kancelarii stanowi natomiast prowizja, wypłacana dopiero po uzyskaniu przez firmę odszkodowania.

2. Postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem

Pierwszy etap dochodzenia roszczeń odszkodowawczych to stworzenie projektu wniosku roszczeniowego. W oparciu o odpowiednią dokumentację (historia z leczenia poszkodowanego, dokumentacja medyczna, wszelka dokumentacja z Policji/Prokuratury/Sądów potwierdzająca okoliczności wypadku oraz mówiąca o winie sprawcy) prawnicy przygotowują wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę roszczeń odszkodowawczych. Ważne aby każda sprawa była przeanalizowana pod kątem tego jakiego rodzaju odszkodowanie powinien uzyskać poszkodowany (zwrot kosztów naprawy auta, zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie, renta) oraz wielkości należnych świadczeń. Oszacowanie wysokości odszkodowania ma kluczowe znaczenie w sprawie. W oparciu o wysokość roszczenia prawnicy w dalszym etapie prowadzenia sprawy negocjują z ubezpieczycielem ich wypłaty oraz w razie konieczności zwiększają ich wysokość. Jeżeli w toku postępowania likwidacyjnego decyzją ubezpieczyciela kwota nie satysfakcjonuje ani klienta ani pełnomocnika prowadzącego sprawę lub w rażący sposób jest zaniżona, prawnicy po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem decydują o wejściu w sporze na drogę sądową.

3. Proces cywilny, czyli postępowanie sądowe przeciwko ubezpieczycielowi zobowiązanego do wypłaty odszkodowania

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych niekiedy nie przebiega w taki sposób jaki powinien. Często, mimo że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego co do wypłat należnego odszkodowania jest bezsporna, to kwoty które przyznawane są poszkodowanym nie rekompensują w pełni poniesionej szkody. Profesjonalna firma odszkodowawcza w takich sytuacjach powinna dać możliwość swoim klientom wniesienia pozwu przeciwko ubezpieczycielowi oraz reprezentowania jego interesów w sądzie. Procedura sądowa dochodzenia odszkodowania w wielu przypadkach jest uzasadniona, ponieważ umożliwia uzyskanie o wiele wyższego odszkodowania z uwagi na ocenę sprawy przez biegłych sądowych. Dodatkowo Sąd jest stroną obiektywną w sporze i wydaje wyrok sprawiedliwy, na skutek którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania we wskazanej wysokości.