Skip to content

Przepisy prawa dają możliwość występowania o roszczenia odszkodowawcze po wypadku osobie, która nie została uznana winna zdarzenia wypadkowego. Dlaczego więc, mimo tego powstają firmy, które w imieniu poszkodowanych występują do ubezpieczycieli o należne im roszczenia? Można pomyśleć że, jest to kolejny pomysł na lukratywny biznes, który wykorzystuje niewiedzę i brak znajomości branży klientów. Otóż nic bardziej mylnegoFirma zajmująca się odszkodowaniami uzyskuje po prostu dużo większe kwoty odszkodowań. Mając wiedzę z dziedziny prawa, cały proces prowadzi umiejętnie z efektem uzyskania pełnej rekompensaty za poniesioną szkodę osobową czy rzeczową.

Okoliczności wypadku, a możliwość uzyskania odszkodowania

Zdarzenia drogowe, wypadki w rolnictwie czy wypadki przy pracy najczęściej powstają wskutek zaniedbania, nieuwagi lub umyślnego działania. Pierwsza reakcja w takim zdarzeniu jest oczywista: wezwanie odpowiednich służb. Co dalej? Jak zacząć proces dochodzenia odszkodowania? Jakie dokumenty przedstawić ubezpieczycielowi aby wypłacił odszkodowanie? Czy jeżeli byłem pijany, wbiegłem na jezdnie lub jako pasażer nie miałem zapiętych pasów mogę uzyskać jakąkolwiek rekompensatę? Co jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty? Pytań i wątpliwości jest bardzo dużo. Nieznajomość prawa oraz przepisów powinno być zatem pierwszym argumentem ku temu, aby już na tym etapie przekazać sprawę profesjonalistom. Firma zajmująca się odszkodowaniami powypadkowymi oceni zasadność uzyskania roszczeń odszkodowawczych, zbierze niezbędne informacje, dokumenty i przeanalizuje w jakiej wysokości i jakie roszczenia należą się poszkodowanemu. Analiza początkowa sprawy jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala opracować plan i taktykę na dalsze działania odszkodowawcze. Nie wiedząc co się należy, w jakiej wysokości i na jakiej podstawie nie daje wielkich szans na najwyższą rekompensatę za poniesioną szkodę.

Postępowanie likwidacyjne czy proces sądowy przeciwko ubezpieczycielowi?

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych to proces, który odpowiednio prowadzony skutkuje wypłatą odszkodowania dla poszkodowanych w kwotach adekwatnych do wielkości poniesionej szkody oraz możliwie najwyższych. Postępowanie likwidacyjne (przed ubezpieczycielem) to przede wszystkim udokumentowanie poniesionej krzywdy oraz przedstawienie argumentów, które mają na celu wypłatę odszkodowania o którą rościmy. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż każdy wniosek odszkodowawczy powinien określać w jakiej wysokości wyceniamy naszą szkodę i jaką kwotę rekompensaty żądamy od ubezpieczyciela. Jak to zrobić? Jak wycenić nasze zdrowie, cierpienie, krzywdę której doznaliśmy? Na pewno nie jest to sprawą łatwą, dlatego przedstawiamy to jako kolejny argument aby skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Firma zajmująca się odszkodowaniami po wypadkach doskonale orientuje się jakie kwoty są adekwatne do poniesionej szkody, bada orzecznictwo sądowe i co najważniejsze ma doświadczenia, które pozwala na efektywne działania.

Załóżmy jednak sytuację, kiedy ubezpieczyciel w postępowaniu likwidacyjnym uparcie przystaje na swoim stanowisku i nie wypłaca kwoty odszkodowania, które należy się poszkodowanemu? Kolejne odwołania nie przynoszą efektu, a propozycją ubezpieczyciela jest jedynie podpisanie ugody bez zwiększenia roszczeń odszkodowawczych. Rozwiązaniem jest oczywiście postępowanie sądowe. Co ważniejsze w procesie cywilnym, decydentem i stroną która wydaje opinie jest Sąd, czyli zupełnie inaczej niż w postępowaniu przed ubezpieczycielem. Czy osoba poszkodowana w takiej sytuacji ma szansę na walkę i wygraną w procesie cywilnym bez pełnomocnika? Kolejny raz radzimy skorzystanie z pomocy prawnika. Napisanie pozwu, przygotowanie wszystkich niezbędnych pism, złożenie ich w odpowiednich terminach i uczestnictwo na Sali rozpraw niestety jest już czynnością, której osoba poszkodowana samodzielnie nie powinna się podejmować. Wykwalifikowany prawnik zrobi to oczywiście odpowiednio i z założonym skutkiem.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, pozwól sobie pomóc. Na początek zadzwoń do jednego z naszych specjalistów i zapytaj o swoją sprawę. To nic nie kosztuje. TEL: +48 797-670-906.

Autor: Przemysław Ziółkowski