Skip to content

W obecnych czasach, podjęcie przemyślanej decyzji o wyborze jakiegokolwiek produktu lub usługi jest procesem, który wymaga od Nas wiele zaangażowania i wysiłku. Setki firm, w tym dotyczących odszkodowań, które proponują te same usługi, których cena jest podobna, a opinia klientów zbliżona, wcale nie ułatwiają. W gąszczu ofert, przytłoczeni ogromną ilością przekazów reklamowych i kuszeni promocyjną ceną, często podejmujemy decyzje zbyt pochopnie i pod wpływem emocji. Jak sobie poradzić, aby mimo wszystko wybór, którego dokonamy nas satysfakcjonował, a dalsza współpracą z firmą Nas nie rozczarowała?

Kluczowe stają się odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

  1. Czego potrzebujemy?
  2. Czego oczekujemy we współpracy z daną firmą?
  3. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za danych produkt lub usługę?

Na rynku usług odszkodowawczych tak jak w każdej branży, konkurencja tworzy swego rodzaju otoczenie, w którym firmy współzawodniczą między sobą poprzez przedstawienie klientowi jak najkorzystniejszej oferty. Narastająca konkurencja tworzy niestety również zaplecze dla firm, które niekoniecznie stawiają na jakość usług, rzetelność i dobro klienta.
W codziennym życiu, kiedy wypadki komunikacyjne z reguły Nas nie dotyczą, często nie wiemy ani o możliwości uzyskania odszkodowania po takim zdarzeniu, niejednokrotnie również o istnieniu tego rodzaju firm. Jak w takim razie uchronić się przed złym wyborem, nieuczciwą konkurencją, na co zwrócić uwagę, ostatecznie jaką kancelarię odszkodowawczą wybrać?

Sposób pozyskiwania klientów

Często przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych z niewiadomych źródeł znają twoje dane osobowe, wiedzą do których drzwi zapukać, mają również twój osobisty numer telefonu komórkowego. Dane osobowe są chronione prawem, dlatego tylko uczciwa Kancelaria odszkodowawcza daje szansę klientom na przedstawienie oferty za jego zgodą lub po prostu daje możliwość, aby to klient sam zgłosił się do Kancelarii z prośbą o pomoc. Takie działania powinny nie tylko wzbudzić czujność osoby poszkodowanej, ale również na wstępie zdyskwalifikować firmę, dla której zasady etyki oraz szacunku w trudnych chwilach, nie istnieją.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra

Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest na tyle złożony, iż kompetencje, wykształcenie i doświadczenie pełnomocnika ma istotny wpływ nie tylko na wysokość uzyskanych roszczeń, ale również na jakąkolwiek wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Zapytaj kancelarię jakiego rodzaju sprawami się zajmują, jakimi sukcesami mogą się pochwalić, czy w ewentualnym postepowaniu sądowym uzyskacie pomoc prawnika?  Jedyną drogą do wypłaty maksymalnych kwot odszkodowań, jest doświadczenie, wiedza i zaangażowanie pełnomocnika.

Uwaga na niedozwolone klauzule

Umowa współpracy o dochodzenie odszkodowań wcale nie musi być skomplikowana. Nie potrzeba do niej zawiłych zapisów, wielostronicowych regulaminów i załączników. Umowa powinna być jasno skonstruowana i przede wszystkim zrozumiała dla klienta. Oprócz informacji identyfikujących Kancelarię i danych osobowych klienta, powinny się w niej znaleźć m.in. regulacje dotyczące wzajemnych zobowiązań i warunków współpracy, jasno przedstawione zasady wynagrodzenia, a przede wszystkim informacje o ustawowej możliwości odstąpienia od umowy (w chwili gdy  była zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa) i jej wypowiedzeniu.
Oczywiście niezbędne przed  podpisaniem umowy jest jej przeczytanie. Często bowiem zapisy formułowane są tak, iż są nie tylko niezgodne z prawem (tzw. klauzule abuzywne), co naruszają dobro klienta. Jednym z przykładów jest kara umowna, którą klient musi ponieść w chwili rozwiązania umowy.

Współpraca z klientem

Pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla ofiar wypadków powinna przede wszystkim opierać się na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Rolą pełnomocnika winna być nie tylko pomoc co zrozumienie i dbanie o dobro klienta. Stały kontakt, informowanie o postępach na każdym etapie sprawy, to kluczowe elementy sukcesu przy tego rodzaju współpracy. To klient powinien decydować czy chce zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem lub czy chce się angażować w postepowanie sądowe. Indywidualne podejście do klienta musi być normą dla każdej firmy zajmującej się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Pamiętajmy, aby ponadto zwracać uwagę, czy Naszą sprawą będzie zajmował się wykwalifikowany specjalista w dziedzinie prawa, który uzyska dla Nas możliwie najwyższe odszkodowanie, czy jednak firmie zależy tylko i wyłącznie na szybkich wypłatach i zakończeniu sprawy ugodą już na etapie postepowania przed ubezpieczycielem? Przedstawienie klientowi wszelkich możliwych alternatyw zakończenia sprawy i danie mu szansy podjęcia samodzielnej decyzji, to gwarancja udanej współpracy.

Nieuczciwe praktyki

Większość kancelarii buduje „siatkę” przedstawicieli/agentów, którzy szukając osób poszkodowanych po wypadkach pozyskują klientów dla firmy. Często zdarza się, że taka osoba jest niedostatecznie przygotowana merytorycznie, a sukcesem w jej działaniach jest podpisanie umowy z klientem w chwilach jego słabości i pod wpływem silnych emocji. W takich sytuacjach, nie zwracamy uwagi na wysoką prowizję, którą nam zaproponowano, nie czytamy umowy, nie pytamy o najbardziej istotne sprawy, które powinny nas interesować przed rozpoczęciem współpracy. Agenci kancelarii odszkodowawczych często są osobami, które traktują tą pracę tylko i wyłącznie jako możliwość szybkiego i łatwego zysku, gdzie etyka zawodowa, empatia i chęć pomocy, nie istnieją.
Pamiętajmy, aby również zapytać przedstawiciela kancelarii o to, czy posiada pełnomocnictwo, które daje mu możliwość podpisanie umowy w imieniu firmy. Nie podpisujmy dokumentów in blanco, nie oddawajmy kopii podpisanej przez siebie umowy agentowi.
Uważajmy także na obietnice składane przez przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych dotyczących wysokości kwot, które uzyskają dla osoby poszkodowanej. Tylko i wyłącznie po skompletowaniu wszystkich dokumentów, analizie sprawy przez specjalistów od spraw odszkodowań, można szacunkowo ocenić wysokość i rodzaj roszczeń odszkodowawczych. Obietnice bez pokrycia, łatwo przekonują, jednak ostatecznie rozczarowują. Uczciwe podejście do klienta nie tylko buduje zaufanie, ale również tworzy pozytywny wizerunek firmy.
Pamiętaj, jako osoba poszkodowana to ty decydujesz jaką firmę wybrać. Fakty, które pomogą ci wyeliminować kancelarię proponującą ci pomoc to:

  • brak wystarczającego przygotowania merytorycznego, doświadczenia i zaangażowania pracowników kancelarii odszkodowawczych,
  • stosowanie rażącego wyzysku, polegającego na dowolności proponowanych opłat za wykonanie usługi; niejednokrotnie nieadekwatnych w stosunku do świadczonych usług. Prowizje sięgające od 30 % do 50 %, powiększone o 23% podatek VAT,
  • stosowanie w umowach zapisów niezgodnych z prawem, na przykład zobowiązanie klienta do ponoszenia kary umownej w chwili rezygnacji z dalszej współpracy,
  • brak możliwości reprezentowania klienta w postepowaniu sądowym,
  • pozyskiwanie klientów wbrew zasadom etyki, poszukiwanie osób poszkodowanych w szpitalach, specjalistycznych oddziałach ratunkowych, służbach Policji, Straży Pożarnej, również na cmentarzach.