Skip to content

Proces leczenia

Złamanie dolnej kończyny w postaci złamania kości strzałkowej zaliczane jest do poważnych urazów. Poszkodowani niejednokrotnie zmagają się z występowaniem niedogodności w postaci ograniczenia ruchomości, osłabieniem mięśni i uszkodzeniem tkanek.

Poszkodowani w wielu przypadkach wymagają długoterminowej hospitalizacji i leczenia operacyjnego, w okresie rekonwalescencji są zaś zobligowani do poruszania się za pomocą kul łokciowych i muszą rezygnować z aktywności fizycznej, co w wielu przypadkach powoduje totalną zmianę stylu życia.

Powikłania

Dodatkowo należy brać pod uwagę fakt, że po złamaniu kości strzałkowej istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. W przypadku złamania kości strzałkowej może dojść do: trwałych zmian i uszkodzeń w obrębie stawu, zmniejszenia ruchomości stawów, porażeń nerwów, przykurczy mięśniowych, zaników mięśniowych, ubytków w kości i nieprawidłowego zrostu.

W większości przypadków złamanie kości strzałkowej goi bez występowania powikłań. Leczenie szpitalne należy podjąć niezwłocznie po wystąpieniu urazu, w celu zastosowania właściwego procesu leczenia. W przypadku podejrzenia o złamanie, konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań, w tym wykonanie zdjęcia RTG kończyny dolnej. Ponadto należy zauważyć, że w wielu przypadkach nie ma potrzeby nawet zakładania opatrunku gipsowego czy nastawienia kości i przywrócenia jej prawidłowego ustawienia. W tym okresie dodatkowo stosuje się leczenia farmakologiczne w postaci leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Kolejnym etapem jest proces usprawniania ruchomości kończyny poprzez właściwie dobraną fizjoterapię. Ważnym elementem jest również nauka poruszania się oraz przywrócenie pełnej sprawności poprzez odpowiednie ćwiczenia wzmacniające oraz poprawiające elastyczność uszkodzonych miejsc.

Postępowanie likwidacyjne

Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanego, która na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych doznał złamania kości strzałkowej, które skutkowało występowaniem poważnych powikłań. Zdiagnozowano bowiem występowanie brak zrostu kości. Poszkodowany dzięki wsparciu ze strony działu prawnego i dzięki trafnym rekomendacjom w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej otrzymał satysfakcjonującą wypłatę w zakresie kwoty bezspornej. Proces leczenia nie przebiegał jednak pomyślnie. Stan zdrowia był na tyle niestabilny, że Poszkodowany musiał całkowicie zrezygnować z pracy. Dzięki skutecznemu prowadzeniu postępowania likwidacyjnego Poszkodowany otrzymywał odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów i zwrot utraconego dochód. Na uwagę zasługuje okoliczność, że przed wypadkiem Poszkodowany pracował jako kierowca pojazdu ciężarowego. Miał pracę, która zapewniała mu stabilizację pod względem finansowym. Niestety przez wypadek stracił on dochód, jednakże dzięki wsparciu działu analiz odzyskano na jej rzecz satysfakcjonujące odszkodowanie. Postępowanie zakończyło się ugodą. W tym konkretnym przypadku z pewnością możemy mówić o zadowoleniu klienta

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem kości strzałkowej.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<