Skip to content

Prawa poszkodowanego

Wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, szkoda powstała w wyniku poślizgnięcia na oblodzonym chodniku czy potknięcia o nierówność nawierzchni to tylko niektóre ze zdarzeń powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej roszczenie zgłaszane jest do zakładu ubezpieczeń. Osoba poszkodowana nie mając profesjonalnej wiedzy prawniczej ma niekiedy problemy nawet ze zgłoszeniem szkody i sformułowaniem roszczeń. Brak świadomości co do przysługujących praw jest skrzętnie wykorzystywany przez zakłady ubezpieczeń, które niejednokrotnie odmawiają przyznania jakiegokolwiek zadośćuczynienia czy odszkodowania lub zaniżają wartość szkody skłaniając klienta do podpisania niekorzystnej ugody na zawsze zamykającej drogę do dochodzenia dalszych roszczeń.

Fachowa pomoc prawna

W przypadku powstania szkody osobowej lub majątkowej bardzo często niezbędne jest powierzenie procesu dochodzenia roszczeń profesjonalnemu pełnomocnikowi. Fachowa wiedza z zakresu prawa i znajomość orzecznictwa sądowego pozwala na uzyskanie na rzecz klienta możliwie wysokiego zadośćuczynienia lub odszkodowania. Wielu klientów zgłasza się do Kancelarii Kompensja po uzyskaniu od zakładu ubezpieczeń zaniżonych kwot odszkodowania. W jednej z ostatnich prowadzonych przez nas spraw klient otrzymał od czołowego na polskim rynku zakładu ubezpieczeń niespełna 22 tys. zł tytułem zadośćuczynienia  z ostateczną propozycją zawarcia ugody na kwotę 25 tys. zł. W wyniku zgłoszonego odwołania i negocjacji ugodowych sprawa została zakończona ugodą na kwotę ponad 42 tys. zł co w pełni usatysfakcjonowało Poszkodowanego.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<