Skip to content

Czym jest złamanie kompresyjne trzonu kręgu l1 i jak długo trwa okres leczenia.

Osoby Poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych doznają poważnych urazów kręgosłupa, które bardzo utrudniają codzienną egzystencję. Złamania kompresyjne kręgosłupa należą do częstych i bardzo poważnych problemów klinicznych. Według definicji są to złamania, które obejmują uszkodzeniem trzony kręgowe, prowadząc do ich zapadnięcia oraz zmniejszenia wysokości. Najczęściej złamania takie powstają na tle urazów, w przebiegu których kręgosłup poddany zostaje działaniu dużych sił, w wyniku których ulega on kompresji i uszkodzeniu.

Najczęściej uszkodzeniu ulega tylko przednia część trzonu kręgowego Z uwagi na bogate unerwienie trzonu kręgowego, konsekwencją złamania kompresyjnego jest silny ból, pojawiający się praktycznie od razu w chwili urazu. W przypadkach znacznego uszkodzenia trzonu kręgowego może dojść do uszkodzenia nerwów. W przedstawionej sytuacji w przebiegu klinicznym – oprócz silnego bólu kręgosłupa w miejscu złamania – mogą pojawić się zaburzenia neurologiczne pod postacią zaburzeń czucia czy niedowładów kończyn dolnych.

Złamania kompresyjne najczęściej występują w dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego (Th10-Th12). Ostateczne rozpoznanie złamania kompresyjnego odbywa się za pomocą wykonania badanie RTG, które jest najczęściej stosowanym badaniem obrazowym. Pozwala ono na dokładną ocenę elementów kostnych kręgosłupa oraz ukazuje ewentualne złamanie kompresyjne.

Skuteczne przeprowadzenie procesu leczenia a moment zgłoszenia roszczenia

Zgłoszenie roszczenia powinno nastąpić bezpośrednio po wypadku. Wtedy wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu jest najwyższa. Podjęcie współpracy w Kompensja sp. z o. o. w zakresie dochodzenia roszczeń gwarantuje rzetelne zajęcie się konkretnym przypadkiem i rekomendowanie w zakresie kontynuacji procesu leczenia i gromadzenia dokumentacji medycznej. Postawienie diagnozy w przypadku kompresyjnego trzonu kręgu Th 11 nie jest kwestią oczywistą. Podstawowym bowiem objawem złamania jest ból i występowanie objawów neurologicznych, w tym niedowładów. Dolegliwości nasilają się podczas wykonywania ruchów. Może on powstać po kilku godzinach od urazu, a także bardzo szybko zmaleć. Zazwyczaj pojawia się ograniczenie ruchomości, spowodowane dolegliwościami bólowymi a także tkliwość. Rozpoznanie złamanie jest możliwe na podstawie szczegółowego wywiadu, badania klinicznego oraz charakterystycznych objawów. W przypadku złamań właściwe zastosowanie procesu leczenia odgrywa kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego występowania powikłań. Badanie kliniczne oraz badania obrazowe, z których najlepszym i najdokładniejszym będzie rezonans magnetyczny pomagają właściwie postawić diagnozę i zastosować właściwe specjalistyczne leczenie.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Leczenie złamań kompresyjnych trzonu kręgu Th 11 może być zachowawcze lub operacyjne. Sposób postępowania leczniczego uzależniony jest między innymi od miejsca złamania, stopnia przemieszczenia oraz uszkodzeń współistniejących. Opóźniona diagnoza, niewłaściwe leczenie lub całkowite jego zaniechanie, zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań, w tym zaburzeń neurologicznych. W konsekwencji może to doprowadzić do wystąpienia poważnych zmian zwyrodnieniowych. Na wysokość świadczenia mają wpływ pojawiające się zatem w dokumentacji medyczne powikłania, które ujawniają się podczas procesu leczenia.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów kręgosłupa, w tym złamań kompresyjnych. W celu zobrazowania w jakim zakresie Towarzystwa dokonuję wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanej, która na skutek złamania kompresyjnego trzonu kręgu Th 11 i złego zrostu cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe, poważne ograniczenie ruchomości i drętwienia. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanej nie ulegał jednak poprawie. Wymagała specjalistycznego leczenia ortopedycznej i fizykoterapii. Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o. Poszkodowanej powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa i orzeczono występowaniem uszczerbku na zdrowiu z uwzględnieniem występowania zmian neurologicznych i konieczności wykonania leczenia operacyjnego, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia, a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na ugodowe zakończenie postępowania, z czego Poszkodowana była bardzo usatysfakcjonowana.