Skip to content

Tragiczne wypadki, w których w których oprócz szkód rzeczowych pojawiają się ofiary śmiertelne, są dla najbliższej rodziny traumą oraz stratą której nie sposób zrekompensować. Z perspektywy fizycznej stary niemożliwe jest oczywiście jej naprawa, jednak forma rekompensaty cierpienia psychicznego, naprawienia pogorszonej sytuacji życiowej czy materialnej jest jak najbardziej realna i osiągalna. W jakich zdarzeniach można się starać o uzyskanie odszkodowania za śmierć bliskiego członka rodziny?

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Firma Kompensja specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zarówno dla osób poszkodowanych w wypadkach jak i dla rodzin ofiar tragicznych zdarzeń. Sytuacje, w których pomagamy najbliższej rodzinie poszkodowanego to:

 • komunikacyjne wypadki ze skutkiem śmiertelnym,
 • tragiczne wypadki przy pracy,
 • śmiertelne wypadki w rolnictwie.

Nasza firma reprezentując osoby uprawnione do uzyskania odszkodowania za śmierć występuje o określone roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty należnych świadczeń. Zazwyczaj, z uwagi na przepisy prawa oraz stosowne ustawy podmiotem, który wypłaca odszkodowanie jest ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Istotne jest to, że aby rodzina ofiary mogła się starać o jakąkolwiek rekompensatę, poszkodowany nie może być uznany jako sprawca wypadku. Jedynie ta przesłanka dyskwalifikuje możliwość jakiejkolwiek rekompensaty za śmierć bliskiego członka rodziny. Są jednak sytuacje, w których odszkodowanie może zostać pomniejszone o stopień przyczynienia się do wypadku. Jeżeli poszkodowany swoim zachowaniem przysporzył się do zwiększenia powstałej szkody wówczas należna rekompensata zostanie pomniejszona procentowo i wypłacona adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Odszkodowania za śmierć w wypadku otrzymają osoby uprawnione, które według przepisów prawa stanowią zarówno grono najbliższej rodziny jak również te, które z poszkodowanym łączyły bliskie więzi emocjonalne i które wspólnie tworzyły i prowadziły gospodarstwo domowe. Reasumując, osoby, które mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy za śmierć bliskiej osoby to:

 • współmałżonek,
 • rodzice,
 • dzieci,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • konkubina/konkubent,
 • dzieci przyjęte na wychowanie,
 • rodzeństwo przyrodnie.

Relacje, które łączyły osoby bliskie z poszkodowanym mają tu istotny wpływ nie tyle na wysokość odszkodowania ale na samą możliwość jego otrzymania. To co determinuje przyznanie zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania za śmierć jest przede wszystkim wielkość cierpienia psychicznego, krzywdy moralnej oraz pogorszonej sytuacji życiowej. Nie ma zatem wytycznych, które przemawiałyby za tym, iż tylko najbliższa rodzina może otrzymać roszczenia odszkodowawcze za śmierć bliskiej osoby. Sytuacje życiowe są tak różne, iż niejednokrotnie osoba która nie jest spokrewniona więzami krwi stanowi oparcie w codziennym życiu, pomoc w obowiązkach domowych, jest wsparciem finansowym, czy wspiera emocjonalnie ukochaną osobę. Dlatego pogorszona sytuacja życiowa, a nie stopień pokrewieństwa jest głównym wyznacznikiem dla wielkości rekompensaty za śmierć bliskiej osoby w wypadku.

Roszczenia, które przewidują przepisy za śmierć bliskiego członka rodziny to przede wszystkim:

 • zadośćuczynienie jako forma naprawy cierpienia psychicznego, krzywdy moralnej oraz znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej w aspekcie niematerialnym,
 • stosowne odszkodowanie, które podobnie jak zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za pogorszoną sytuację życiową i dodatkowo pogorszoną sytuację materialną, która wystąpiła po stracie bliskiej osoby w wypadku,
 • renta, jeżeli osoba uprawniona do odszkodowania utraciła możliwość niezbędnej pomocy w postaci środków do życia, codziennej opieki czy wsparcia, które w jej dotychczasowym życiu było niezbędne do normalnego funkcjonowania,
 • zwrot kosztów pogrzebu dla osoby, która te koszty poniosła.

Pamiętaj, że Nasza firma również Tobie i Twojej rodzinie może pomóc w uzyskaniu najwyższego odszkodowania za śmierć ojca, brata, czy dziecka w wypadku. Zadzwoń i porozmawiaj z naszym prawnikiem. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc w trudnych chwilach.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe