Skip to content

Wypadki na dobre wpisały się w codzienną rzeczywistość na polskich drogach. Niestety każdego roku dochodzi do wielu zdarzeń komunikacyjnych odbijających piętno na życiu i zdrowiu kierowców, a także pasażerów. Warto jednak podkreślić, że wśród ogółu poszkodowanych znaczną grupę stanowią osoby podróżujące pojazdami komunikacji publicznej. Zgodnie z literą prawa mają oni możliwość dochodzenia licznych świadczeń odszkodowawczych.

Kto wypłaci odszkodowanie dla pasażera komunikacji publicznej?

Niezwykle istotną kwestią przy dochodzeniu odszkodowania jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty świadczeń odszkodowawczych. Co do zasady odpowiedzialność za szkody osobowe pasażerów powstałe w komunikacji publicznej ponosi osoba, która jest właścicielem pojazdu. W praktyce roszczeń odszkodowawczych dochodzimy od ubezpieczyciela, u którego nabyto polisę OC pojazdu. Należy jednak wspomnieć o wyjątku, który obejmuje wypadek z udziałem minimum dwóch pojazdów. W takiej sytuacji odpowiedzialność za wypłatę rekompensaty dla poszkodowanych odpowiedzialny jest sprawca zdarzenia drogowego i to do jego zakładu ubezpieczeń należy wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym.

Jak powinien postępować pasażer bezpośrednio po wypadku?

Osoby, które uczestniczyły w wypadku drogowym są zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca zdarzenia i do udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym. Ponadto uczestnicy mają obowiązek wezwać na miejsce wypadku niezbędne służby: pogotowie, straż pożarną i policję. Funkcjonariusze ruchu drogowego sporządzą stosowną notatkę o powstałym zdarzeniu, a także określą sprawcę wypadku. Dokument ten jest niezwykle cenny dla poszkodowanych, gdyż stanowi dowód przy późniejszych ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienieNależy zaznaczyć, że osoby biorące udział w wypadku nie powinny bagatelizować żadnych doznanych obrażeń. Warto udać się na najbliższy oddział ratunkowy, by lekarz fachowo ocenił wpływ zdarzenia na stan naszego zdrowia. Bardzo często poszkodowani w wypadkach pod wpływem stresu nie odczuwają dolegliwości bólowych, które z czasem zaczynają się nasilać. Podjęcie odpowiedniego leczenia i stosowanie się do zaleceń lekarza stanowi też podstawę do dochodzenia wielu świadczeń odszkodowawczych.

O jakie roszczenia może ubiegać się poszkodowany w wypadku pasażer?

Katalog roszczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanym w wypadkach jest bardzo szeroki. Rodzaj świadczeń zostaje dopasowany do wpływu wypadku na życie i zdrowie poszkodowanego. Wśród najważniejszych roszczeń warto jednak wymienić:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie: zwrot kosztów poniesionych na leczenie, leki, dojazdy do placówek medycznych itp.
  • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu
  • renta

Kancelaria Kompensja posiada bogate doświadczenie w skutecznym dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zachęcamy do skorzystania z darmowej porady prawnej, podczas której nasi specjaliści nakreślą możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.