Skip to content

Bezpłatna analiza sprawy

Wypadki komunikacyjne na polskich drogach to niestety codzienność. Nieuwaga kierowców, brawura, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, czy złe warunki atmosferyczne to jedne z najczęstszych przyczyn kolizji czy wypadków samochodowych. W sytuacji kiedy jesteśmy poszkodowani, z obowiązkowego OC sprawcy wypadku mamy szanse starać się o należne odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia sprawcy. Dodatkowe roszczenia można również uzyskać, jeśli poszkodowany kierowca wykupił polisę AC lub NNW. Co jednak, gdy uczestniczyliśmy w zdarzeniu w którym kierowca-sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a my dodatkowej polisy nie posiadaliśmy? Czy są jakieś szanse aby uzyskać rekompensatę za uszkodzone auto lub uszczerbek na zdrowiu którego doznaliśmy?

Przepisy w takich sytuacjach są jednoznaczne. Artykuł 98 Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) „mówi” iż do jednych z zadań funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, którego tożsamości nie ustalono.

Warto jednak zaznaczyć, że UFG odpowiada jedynie za szkody osobowe poszkodowanego. Jeżeli szkoda dotyczy tylko auta, a Policja w toku postępowania wyjaśniającego nie ustali sprawcy, niestety nie otrzymamy żadnej rekompensaty. Wówczas alternatywą staje się dodatkowa polisa AC, która w takich sytuacjach da nam możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu.

Zdarzenia drogowe dotyczą jednak grona osób, którzy jako uczestnicy ruchu również mogą stać się ofiarami wypadku, w którym kierowca ucieka z miejsca zdarzenia. Mowa oczywiście o pasażerach, pieszych i rowerzystach. Analogicznie jak w sytuacji powyżej, UFG przejmuje odpowiedzialność i wypłaca należne świadczenia za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie, które może otrzymać poszkodowany składa się z wielu roszczeń, które w zależności od indywidualnej sytuacji powinny w pełni rekompensować poniesioną krzywdę za wypadek. Jakie roszczenia uzyskujemy dla naszych poszkodowanych? Zawsze w najwyższych kwotach. Poniżej katalog wszystkich roszczeń:

  • zadośćuczynienie (forma rekompensaty za ból, cierpienie i krzywdę, która przyczyniła się do pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanego. Ustalana i szacowana w zależności od sytuacji, która zmusiła poszkodowanego do zmiany trybu życia, utraty planów które mógłby realizować jeżeli nie doszłoby do wypadku, czy możliwości które miałby szansę uzyskać gdyby nie wypadek),
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (jeżeli poszkodowany w związku z wypadkiem poniósł koszty leczenia, zakupu leków, wydatki na rehabilitacje, wizyty u lekarzy specjalistów, czy opiekę osób trzecich, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów),
  • renta (niekiedy wypadki komunikacyjne są na tyle poważne w skutkach, iż poszkodowany nie odzyskuje w pełni zdrowia, a jego sytuacja życiowa po wypadku wymaga stałej opieki, rehabilitacji, zmiany pracy, czy nawet przystosowania mieszkania do normalnej, codziennej egzystencji. W takich przypadkach zasadne jest staranie się od podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody o wypłatę stosownej renty),
  • utracony dochód / utracone korzyści (nierzadko wypadki komunikacyjne są przyczyną pogorszonej sytuacji materialnej poszkodowanego. W czasie kiedy wracamy do zdrowia tracimy dochód który moglibyśmy wygenerować gdyby do wypadku nie doszło lub otrzymać premię, która zależą od efektów naszej pracy. W takiej sytuacji rolą ubezpieczyciela jest naprawienie powstałej szkody w kwocie adekwatnej do sytuacji poszkodowanego).

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC, zadzwoń do naszej kancelarii i uzyskaj bezpłatną poradę w jaki sposób uzyskać najwyższe odszkodowanie po wypadku samochodowym. Zadzwoń do Naszego specjalisty, a uzyskasz profesjonalną pomoc prawną w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Działamy na terenie całego kraju. TEL: + 48 797-670-906.