Skip to content

Nieszczęśliwe wypadki, choroby, a także inne nieprzewidziane zdarzenia często zabierają ludziom najbliższe osoby zostawiając jedynie bolesną ranę w sercu. I mimo iż nie da się wycenić ludzkiego cierpienia, odszkodowanie i zadośćuczynienie za nie – owszem. Każdy, kto uległ wypadkowi ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, a jeśli poniósł niepowetowaną stratę, jaką jest śmierć osoby bliskiej, także o odszkodowanie za śmierć, zadośćuczynienie z tego tytułu bądź rentę.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Zaniżone odszkodowanie

Mimo iż odszkodowania takie zwyczajnie się ludziom należą, ich wysokość często odbiega od przyjętych norm. Firmy ubezpieczeniowe mają wprawdzie obowiązek wypłacenia odszkodowania, ale bardzo często jest ono kompletnie niewspółmierne do poniesionych strat. Nierzadko zdarza się, że kwota wypłacana przez ubezpieczyciela jest tak niska, iż w żaden sposób nie rekompensuje pogorszonej sytuacji materialnej, nie mówiąc o zadośćuczynieniu za krzywdy.

Dbając o swoje interesy, firmy ubezpieczeniowe często praktykują wypłacanie zaniżonych świadczeń. Zwykli obywatele nie są jednak bezbronni i mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Wystarczy skontaktować się w tej sprawie z firmą odszkodowawczą.
Pamiętajmy, że odszkodowanie za śmierć ojca czy innej bliskiej osoby po prostu się nam należy!

Odszkodowanie za śmierć – w jakich kwotach?

Z uwagi na indywidulany charakter roszczeń odszkodowawczych za śmierć bliskiej osoby, ciężko jest mówić o kwotach, które można byłoby przypisać nawet większości z nich. Pogorszona sytuacja materialna, cierpienie po stracie bliskiego członka rodziny, wzajemne relacje, wszystko to trzeba rozpatrywać w kontekście danej sprawy. Faktem jest jednak to, że odszkodowania za śmierć bliskiej osoby często opiewają na kwoty rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych.
Mimo iż tragedii, jaką jest śmierć rodzica nie da się w pełni zrekompensować, kwoty odszkodowań powinny być szansą na naprawienie wszystkich negatywnych skutków związanych z wypadkiem.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe