Skip to content

Jak powszechnie wiadomo odszkodowanie za wypadek za szkody osobowe i rzeczowe wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Co jeśli na miejscu zdarzenia kierowca, który uszkodził nam auto chce się „dogadać” i unika okazania polisy OC? Czy w takiej sytuacji powinniśmy wzywać policję czy wystarczy tylko oświadczenie? Czy w sytuacji, gdy kierowca nie ma obowiązkowego ubezpieczenia możemy strać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Powinniśmy wiedzieć, że jeśli mamy wątpliwości czysprawca wypadku posiada ubezpieczenie swojego auta, możemy to sprawdzić samodzielnie. Dotyczy to wszystkich pojazdów mechanicznych. Informacje czy dany pojazd ma ważną polisę oraz firmę ubezpieczeniową, w której taką umowę zawarł sprawdzimy na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W zakładce „Sprawdź oc dla pojazdu” wpisujemy numer rejestracyjny auta lub numer VIN. System automatycznie generuje zapytanie i udziela informacji, których szukamy.

Brak OC – konsekwencje

Brak obowiązkowego ubezpieczenia to przede wszystkim brak ochrony odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku oraz dotkliwe kary finansowe. Jeżeli jako kierowca nieubezpieczonego auta spowodujesz wypadek musisz liczyć się z tym, iż po uzyskaniu odszkodowania przez osoby poszkodowane, będziesz obciążony regresem. W praktyce, wszystkie świadczenia wypłacone poszkodowanym będziesz musiał zwrócić z własnej kieszeni.

Jeżdżąc bez OC dodatkowo narażasz się na wysokie opłaty karne ze strony UFG. Zgodnie z Ustawą, wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. Opłaty karne za brak OC przedstawia tabela poniżej.

Gradacja opłaty/okres bez ochrony ubezpieczeniowej

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

 100% (gdy brak OC powyżej 14 dni)

3 500 zł

 5 250 zł

 580 zł

  50% (gdy brak OC od 4 do 14 dni)

 1 750 zł

 2 630 zł

 290 zł

  20% (gdy brak OC do 3 dni)

 700 zł

   1 050 zł

 120 zł

Odszkodowanie za wypadek drogowy z UFG

Założeniem obowiązkowe ubezpieczenia OC jest to, aby osoby poszkodowane w wypadkach mogły uzyskać należną rekompensatę za poniesioną szkodę. Jednak mimo prawnego obowiązku, częstą praktyką jest, iż kierowcy pojazdów takiej polisy nie wykupują. W takich okolicznościach wszelkie roszczenia przejmuje ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Szkodę zgłasza się do dowolnego ubezpieczyciela, który po przeprowadzeniu tzw. postepowania likwidacyjnego, przesyła akta szkody do UFG.

UFG obowiązek wypłaty odszkodowania za wypadki ma również w sytuacjach, gdy kierowca -sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Wówczas proces dochodzenia odszkodowania przebiega identycznie jak opisany powyżej.