Skip to content

Czym jest złamanie kości jarzmowej i jak długo trwa okres leczenia.

Osoby Poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych bardzo często doznają urazów głowy skutkujących utratą przytomności. Niejednokrotnie lekarze bagatelizują skargi bólowe zgłaszane podczas pobytu w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych bezpośrednio po wypadku. Jednym z typowych następstw urazu głowy jest złamanie kości jarzmowej, która niesie za sobą występowanie bardzo poważnych powikłań wpływających na dalsze funkcjonowanie osoby poszkodowanej.

Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że kości twarzy należą do bardzo delikatnych. Każde, nawet najmniejsze uderzenie może doprowadzić do powstania złamań i nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Dzieje się tak szczególnie gdy osoba biorąca udział w wypadku komunikacyjnym nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Przy złamaniach kości twarzy pojawiają się typowe objawy w postaci bólu głowy, mdłości, utraty przytomności i zburzenia symetrii twarzy. W przypadku złamania kości jarzmowej typowym powikłaniem jest zapadnięcie policzka i zaburzenia czucia okolicy złamania.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania kości jarzmowej.

Bardzo ważnym aspektem w przypadku prowadzenia postępowania likwidacyjnego jest czas, w którym zgłaszamy roszczenie i dostarczamy solidną dokumentację medyczną, z której wynika, że zasadnym jest kontynuacja leczenia specjalistycznego. Na pozór niegroźne złamanie, może skutkować występowaniem powikłań, które w konsekwencji mają wpływ na wysokość świadczenia wypłacanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Osoba Poszkodowana, która zgłasza się do lekarza specjalisty, który rekomenduje diagnostykę, powinna pamiętać o tym, żeby w historii leczenia znajdowały się konkretne zapisy stanów chorobowych, które wiernie odzwierciedlają stan zdrowia danej osoby. Samo twierdzenie, że osobę Poszkodowaną „boli głowa” po wypadku, ponieważ doznała złamania kości jarzmowej, nie przesądza tego, że Towarzystwo Ubezpieczeń powinno wypłacić wysoką kwotę zadośćuczynienia. Podstawą jest gromadzenie dokumentacji medycznej
i dostosowywanie się do zaleceń specjalistów, który dzięki długoletniemu doświadczeniu potrafią stawiać słuszne diagnozy.

Kompensja specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu następstw urazów twarzy, w tym złamań kości jarzmowej. Dzięki specjalistycznemu wsparciu lekarzy, potrafimy trafnie doradzić
w jakim zakresie powinien przebiegać proces leczenia i do jakich specjalistów należy skierować osobę Poszkodowaną, która wymaga skrupulatnej porady w trakcie gromadzenia dokumentacji medycznej.

Towarzystwo Ubezpieczeń wydając decyzje powołuje naoczne, bądź zaoczne komisje lekarskie. Na podstawie przesyłanej dokumentacji medycznej dąży do ustalenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, który nie zawsze jest obiektywnie sprawiedliwy.

Złamanie kości jarzmowej, a wysokość stosownego odszkodowania.

Przykładem tego może być sprawa jednej z Poszkodowanej, która zakończyła się sukcesem. Osoba będąca uczestniczką wypadku drogowego doznała urazu głowy skutkującego złamaniem kości jarzmowej i wstrząśnieniem mózgu. Po samodzielnym zgłoszeniu sprawy do Towarzystwa Ubezpieczeń otrzymała niewielką wypłatę w kwocie 1500 zł. Nie była usatysfakcjonowana tym faktem, tym bardziej, że jej stan zdrowia nie ulegał poprawie. Dzięki rozmowom z prawnikiem, który prowadził jej merytoryczne postępowanie, Poszkodowana udała się do neurologa w celu wykluczenia występowania poważnego uszczerbku na zdrowiu. Obserwowała bowiem niepokojące objawy w postaci zawrotów głowy, apatii, znużenia, problemów ze snem. Miewała również bóle kręgosłupa, które powodowały, że była bardzo niewyspana. Lekarz zapoznając się z dokumentacją medyczną postawił diagnozę i właściwie opisał stan Poszkodowanej w dokumentacji medycznej. Dzięki naszej interwencji i trafnym podpowiedziom Poszkodowana otrzymała dopłatę w wysokości 20.000 zł
z czego była bardzo uradowana.

W tym konkretnym przypadku współpraca z Kompensja sp. z o.o. okazała się być trafnym wyborem. Współpraca zakończyła się bowiem z satysfakcją zarówno osoby Poszkodowanej, jak i całego działu prawnego.