Skip to content

Wiele osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych doznaje urazu dolnej kończyny w postaci złamania kości strzałkowej. Poszkodowani muszą borykać się z występowaniem niedogodności w postaci ograniczenia ruchomości, miejscowej tkliwości, zniesieniem ruchu kończyny, osłabieniem mięśni i uszkodzeniem tkanek miękkich.

Wielu z nich leczonych jest operacyjnie. W okresie rekonwalescencji są zobligowani do poruszania się za pomocą kul łokciowych i całkowicie muszą rezygnować z aktywności fizycznej.

Dodatkowo należy liczyć się z tym, że zarówno po złamaniu kości strzałkowej, jak i każdym innym urazie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. W przypadku złamania kości strzałkowej może dojść do: trwałych zmian i uszkodzeń w obrębie stawu skokowego górnego, zmniejszenia ruchomości stawów sąsiadujących, porażeń nerwów obwodowych, przykurczy mięśniowych, zaników mięśniowych, uszkodzenia naczyń, zakażenia rany, zrostu opóźnionego, ubytków w kości, nieprawidłowego zrostu, zesztywnienia. Wskazane wyżej powikłania pojawiają się na różnym etapie procesu leczenia. Nie można jednoznacznie określić czy wystąpią i z jak dużym nasileniem. Sukcesem jest właściwie zastosowanie procesu leczenia i przeprowadzenie skutecznej rehabilitacji, która ma celu regenerację i usprawnienie kończyny. W przypadku złamania kości strzałkowej zgłoszenie szkody powinno nastąpić w możliwie najszybszym odstępie czasu od dnia wypadku. Wtedy uszczerbek na zdrowiu jest najwyższy, co ma przełożenie również na wysokość świadczenia.

Kontynuacja procesu leczenia ma bardzo istotne znaczenie w momencie kiedy osoba Poszkodowana zauważa niepokojące symptomy w postaci braku zrostu kości. W tym konkretnym przypadku bardzo często zapadają decyzje o konieczności przeprowadzania kolejnych operacji mających na celu regenerację i odbudowę kości. Niestety nie w każdym przypadku leczenie operacyjne kończy się powodzeniem. Brak zrostu, czy też inne powikłania w postaci przykurczy mięśni, czy ubytków kości generują powstawanie nieodwracalnych skutków na zdrowiu, w tym totalnie ograniczenie ruchomości i bezwzględny zakaz przeciążania kończyny.

Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem kości strzałkowej. Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanego motocyklisty, który na skutek wypadku doznał wieloodłamowego złamania kości piszczelowej. Komplikacje pojawiły się w trakcie procesu leczenia. Lekarze zdiagnozowali występowanie stawu rzekomego i brak zrostu kości. Poszkodowany dzięki wsparciu ze strony Kompensja i dzięki trafnym rekomendacjom w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej otrzymał satysfakcjonujące wypłaty w zakresie kwot bezspornych. Proces leczenia nie przebiegał jednak pomyślnie. Stan zdrowia był na tyle niestabilny, że Poszkodowany musiał całkowicie zrezygnować z pracy. Otrzymywał rentę. Dzięki skutecznemu prowadzeniu postępowania likwidacyjnego Poszkodowany otrzymywał odszkodowanie w postaci zwrotu kosztu dojazdów, zwrotu kosztów leczenia i utraconego dochodu. Przed wypadkiem Poszkodowany pracował jako ratownik medyczny. Miał dobrą pracę, która dawała mu satysfakcję pod względem finansowym. Niestety przez wypadek stracił dochód, jednakże dzięki wsparciu działu księgowego (działu analiz) odzyskano na jego rzecz satysfakcjonującą rekompensatę utraconych korzyści. Postępowanie polubowne toczyło się rok. Na rzecz poszkodowanego została zawarta ugoda w łącznej kwocie 350.000 zł. W tym konkretnym przypadku z pewnością możemy mówić o zadowoleniu klienta.