Skip to content

Mechanizm powstania urazu

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej jest jednym z najczęstszych złamań kości z jakimi mają do czynienia lekarze ortopedzi i traumatolodzy. Do urazu dochodzi najczęściej podczas upadku na wyprostowaną rękę. Osoba w trakcie takiego zdarzenia odruchowo próbuj się oprzeć na kończynie górnej i zamortyzować siłę uderzenia o ziemię co sprawia, że na kość promieniowa, która jest jedną
z dwóch kości występujących w przedramieniu przejmuje na siebie całą energię co nieuchronnie prowadzi do złamania. Podobny mechanizm powstania urazu ma miejsce podczas kolizji samochodowej gdy osoba poszkodowana na moment przed wypadkiem próbuje zaprzeć się o deskę rozdzielczą lub inny stały element wnętrza pojazdu.

Objawy

Pierwszą oznaką złamania nasady dalszej kości promieniowej jest ból pojawiający się już w momencie urazu. Często nadgarstek przybiera ułożenie, które jest charakterystyczne dla tego typu urazów tzw. ułożenie bagnetowe. Obok bólu po jakimś czasie pojawia się obrzęk tkanek miękkich w okolicy złamania oraz zasinienie. Niezwykle istotne jest jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej, która pozwoli na dokładną diagnozę i wdrożenie właściwego leczenia. Lekarz decyduje czy należy nastawić uszkodzoną kończynę i ewentualnie wdrożyć leczenie operacyjne.

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej a odszkodowanie

Kancelaria Kompensja ma doświadczenie w pomocy ofiarom wypadków, w których osoby poszkodowane doznały złamania nasady dalszej kości promieniowej. Zespół prawników prowadzący klienta przez proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest w stanie wskazać na istotne aspekty następstw urazu, które powinna zawierać dokumentacja medyczna by wysokość zadośćuczynienia za krzywdę należna z tytułu wypadku była maksymalnie wysoka stosownie do następstw zdarzenia. W jednej z prowadzonych przez nas w ostatnim czasie spraw Poszkodowana w wyniku nienależytego utrzymania zimowego chodnika poślizgnęła się i przewracając się doznała złamania nasady dalszej kości promieniowej. Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie w kwocie 8 tys. zł i zaproponował zawarcie ugody z dopłatą kwoty 2 tys. zł. Po przyjęciu przez Kancelarię Kompensja prowadzenia szkody prawnik pozyskał i przeanalizował opinię medyczną sporządzoną w sprawie oraz poinstruował klientkę jakie kroki należy podjąć by dokumentacja medyczna jak najlepiej odzwierciedlała medyczne następstwa urazu. Po uzyskaniu niezbędnych opisów stanu kończyny wysokość zadośćuczynienia za krzywdę uległa ponad dwukrotnemu zwiększeniu i pozwoliła na pełną kompensację doznane przez Poszkodowaną krzywdy.