Skip to content

Problem urazu nogi, a w szczególności złamań szczególnie pojawia się w okresie zimowym, kiedy niejednokrotnie dochodzi do poślizgnięcia na oblodzonych chodniku.

Poszkodowani starają się pozyskać należne im odszkodowanie w wyniku doznanego wypadku przy pracy, udziału w wypadku komunikacyjnym czy na skutek wspomnianego już poślizgnięcia się na oblodzonym terenie, przynależącym do zarządcy.

W tym ostatnim przypadku przypominamy Państwu, by pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zaistnienia zdarzenia. Kiedy dojdzie do nieszczęśliwego poślizgnięcia na oblodzonym chodniku z winy np. właściciela posesji, zarządcy terenu, który nie dokonał posypania go środkami uszorstniającymi tj. piaskiem, solą radzimy sporządzić oświadczenie poszkodowanego o przyczynach powstania szkody, dokładny opis zdarzenia przez poszkodowanego z podaniem daty, godziny, miejsca i przyczyny powstania szkody, pozyskać oświadczenia świadków zdarzenia oraz wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia. Pozwoli to Państwu na skuteczne ubieganie się o odszkodowanie za złamanie nogi.

Średnie szacowane zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamaną nogę wynosi ok. 20.000, 00 zł – 30.000,00 zł.

Jednakże jego wysokość uzależniona jest od rodzaju złamania kości (np. czy jest to złamanie otwarte/ zamknięte, z przemieszczeniem lub bez), stopnia komplikacji leczenia (czy było wymagane leczenie operacyjne, kontynuacji leczenia i rehabilitacji.

Ponadto w przypadku złamania nogi często pojawiają się roszczenia poboczne tj. roszczenie o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, roszczenie o zwrot kosztów opieki osób trzecich, jednakże ich uzyskanie wymaga odpowiedniego udokumentowania.

Nasi Prawnicy pomogą Państwu zgromadzić całość dokumentacji medycznej, udokumentować zasadnie poniesione koszty leczenia i koszty opieki osób trzecich, by przyznane odszkodowanie wraz z zadośćuczynieniem stanowiło rzeczywistą rekompensatę Państwa krzywdy.