Skip to content

Mechanizm powstania urazu

Częstym następstwem wypadków komunikacyjnych jest złamanie ręki. Zgodnie z atlasem anatomicznym ręki ludzka składa się z kości ramiennej, kości łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza i kości palców. Do złamania kości dochodzi w wyniku bezpośredniego urazu.

Objawy

Pierwszą oznaką złamania ręki jest ból pojawiający się już w momencie urazu. Często ręka w okolicy urazu przybiera nienaturalne ułożenie, które pojawia się w przypadku złamania z przemieszczeniem kości. Obok bólu może pojawić pojawia się obrzęk tkanek miękkich w okolicy złamania oraz zasinienie. Niezwykle istotne jest jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej, która pozwoli na dokładną diagnozę i wdrożenie właściwego leczenia. Lekarz decyduje czy należy nastawić uszkodzoną kończynę i ewentualnie wdrożyć leczenie operacyjne.

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej a odszkodowanie

Kancelaria Kompensja ma doświadczenie w pomocy ofiarom wypadków, w których osoby poszkodowane doznały złamania ręki. Zespół prawników prowadzący klienta przez proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest w stanie wskazać na istotne aspekty następstw urazu, które powinna zawierać dokumentacja medyczna by wysokość zadośćuczynienia za krzywdę należna z tytułu wypadku była maksymalnie wysoka stosownie do następstw zdarzenia.