Skip to content

Podstawą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zawsze jest ustalenie okoliczności zdarzenia, winy sprawcy wypadku, wielkości poniesionej szkody oraz zasadności starań o odszkodowanie powypadkowe. Zdarzenia, w których poszkodowani są chronieni polisą odpowiedzialności cywilnej (OC) możliwość składania wniosku o uzyskanie rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu bądź szkodę rzeczową reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W wszelkich dodatkowych polisach, a w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) sytuacja wygląda nieco inaczej.

Ubezpieczenia NNW należą do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są zdrowie i życie człowieka. Prawo starania się o świadczenia powypadkowe następuje wtedy gdy wskutek doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powstaje szkoda, której rekompensata uwzględniona jest w warunkach ubezpieczenia. O ile w zdarzeniach, w których podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnych roszczeń jest ubezpieczyciel OC warunki ubezpieczenia są identyczne dla każdego rodzaju wypadku, to polisy NNW mają własne zapisy, które nazywane ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), ściśle określają zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto zatem przed podjęciem decyzji o wykupie dodatkowej polisy zapoznać się z wszystkim zapisami, które znajdziemy w OWU, ocenić w jakim zakresie i jakich kwotach ma nas chronić dodatkowa polisa ubezpieczeniowa. Ma to kluczowe znaczenie w sytuacjach kiedy doznajemy uszczerbku na zdrowiu i staramy się o uzyskanie należnej rekompensaty. Co zatem powinniśmy zrobić gdy wypłacone nam odszkodowanie jest jednak zaniżone, a ocena uszczerbku na zdrowiu który ponieśliśmy nieprawidłowa? Czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest możliwe? Jak to zrobić?

Przede wszystkim należałoby przeanalizować nasz wniosek o uzyskanie odszkodowania, który złożyliśmy do ubezpieczyciela, odnieść się do jego decyzji i jeszcze raz zapoznać się z OWU, aby wykluczyć argumenty ubezpieczyciela o zaniżonym odszkodowaniu lub brak wypłaty dodatkowych roszczeń.

Pamiętajmy, że Nasze odwołanie może przynieść skutek tylko wówczas gdy przedstawimy stosowne argumenty potwierdzające że ubezpieczyciel się mylił i konieczna jest zmiana jego decyzji. Na potwierdzenie naszych żądań oraz twierdzeń zawsze przedstawmy dowody, które skutecznie potwierdzą to, iż nie zgadzamy się z wysokością przyznanego odszkodowania. Faktem jest, iż uszczerbek na zdrowiu w polisach NNW zazwyczaj jest ustalony i stanowi stałą kwotę, którą determinuje suma zawartego ubezpieczenia, mimo wszystko mogą się pojawić rozbieżności w ocenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli uważamy że nasze cierpienie, ból i krzywda związana z wypadkiem została źle oceniona, a szacowana kwota jest nieadekwatna i nie zgadza się z zapisami OWU, mamy prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Aby pomóc Naszym klientom, zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wzoru, który skutecznie pomoże w przygotowaniu pisma o zwiększenie roszczeń odszkodowawczych. Co zrobić aby otrzymać wzór przygotowany przez Naszych prawników? Wystarczy wejść na stronę, pobrać wzór do koszyka oraz zrealizować płatność. Już po chwili dokument będzie dostępny w formie elektronicznej do samodzielnej edycji. Wzór odwołania można znaleźć TUTAJ.

Jakie korzyści otrzymasz korzystając z naszej pomocy?

Przede wszystkim nie musisz się martwić, że pismo pochodzi z niezaufanego źródła. Wszystkie dokumenty przygotowywane są przez specjalistów z branży odszkodowawczej. Dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta druk nie jest pismem uniwersalnym, a stanowi odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, w sytuacjach gdy nie zgadzamy się z wysokością naszego odszkodowania z polisy NNW. Po drugie, jest prostą i skuteczną formą pomocy dla osób które otrzymały już kwotę odszkodowania, a mają argumenty które przemawiają za tym iż nasze roszczenia powinny być wyższe. Skorzystanie z profesjonalnego wzoru daje im wówczas nieocenioną pomoc, która tylko potwierdzi skuteczność starań dochodzenia wyższej rekompensaty. Po trzecie, stanowi oszczędność czasu i wysiłku samego poszkodowanego. W tak trudnej materii jaką jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, gotowy wzór odwołania stanowi formę, która znacznie może przyczynić się do zmiany decyzji ubezpieczyciela i przyznania nam wyższej kwoty odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Autor: Przemysław Ziółkowski