Skip to content

Odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy nie byli sprawcą takiego zdarzenia. Uczestnik ruchu, któremu nie można przypisać wyłącznej winy, może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z polisy OC nawet, jeśli w znaczącym stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody. W wypadkach wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym, czynnikiem decydującym o wypłacie roszczeń odszkodowawczych dla osób najbliższych istotne jest to aby ofiara wypadku nie była jego sprawcą.

Wysokość roszczeń

Wysokość uzyskiwanych kwot odszkodowań ma znaczący wpływ na pozycję kancelarii odszkodowawczej na rynku odszkodowawczym. Osoba poszkodowana powinna mieć możliwość skorzystania z konsultacji eksperckiej doświadczonego prawnika, a także rozmowy w komfortowym otoczeniu. Warto zweryfikować opinie na portalach internetowych świadczące o profesjonalizmie oraz sukcesach zakończonych spraw.

Profesjonalna pomoc prawna

Osoba poszkodowana w skutek wypadku komunikacyjnego zwracając się do profesjonalnej kancelarii Kompensja uzyskuje pomoc w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, odpowiednie pokierowanie w zakresie kontynuacji leczenia, merytoryczne przygotowanie wniosku, a także skuteczne negocjacje pozwalają na uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Umowa o dochodzenie roszczeń może zostać zawarta w wybrany i dogodny dla przez Klienta sposób: w biurze obsługi Klienta, podczas wizyty profesjonalnego doradcy u Klienta lub poprzez przekazanie umowy pocztą. Każda sprawa podczas rozmowy jest analizowana pod względem prawnym i po merytorycznym opracowaniu zgłaszana do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy. Wypracowane procedury pozwalają na szybkie i skuteczne dochodzenie najwyższych kwot odszkodowania.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<