Skip to content

Wypadki śmiertelne to niestety nie tylko bardzo powszechne na polskich drogach zdarzenia komunikacyjne. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się również w zakładach pracy, często wskutek błędów medycznych oraz w gospodarstwie rolnym (wypadki przy żniwach i pracach rolniczych oraz z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych).

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Specjalizacją kancelarii Kompensja jest pomoc rodzinom, których bliski zginął w zdarzeniach komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie czy wskutek błędu medycznego. Odszkodowanie po śmierci rodzica, to niewątpliwe wielka pomoc dla dzieci, których sytuacja życiowa po śmierci ojca, matki uległa znacznemu pogorszeniu.

W zdarzeniach opisanych powyżej co do zasady, podmiotem, który jest odpowiedzialny za wypłatę należnych świadczeń, jest ubezpieczyciel OC sprawcy. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego, Policja, sąd wskaże winnego zdarzeniu, wówczas jest to podstawą do roszczeń z firmy ubezpieczeniowej. Powypadkowe odszkodowanie po śmierci rodzica może uzyskać grono osób uprawnionych. Oprócz dzieci poszkodowanego, również tych przyjętych na wychowanie, rekompensatę po wypadku otrzymują: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, w uzasadnionych okolicznościach dalsza rodzina, np. dziadkowie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dzieci poszkodowanego mogą rościć o:

  • zadośćuczynienie jako rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz pogorszoną sytuację życiową po stracie rodzica,
  • stosowne odszkodowanie, gdy dodatkowo pogorszona sytuacja życiowa również uwzględnia okoliczności finansowe/materialne,
  • rentę jako comiesięczne świadczenie, które uwzględnia utracony dochód zgodnie z obowiązkiem alimentacyjnym poszkodowanego w stosunku do swojego potomstwa,
  • zwrot kosztów poniesionych w związku z pochówkiem poszkodowanego.

Odszkodowanie po śmierci rodzica w wypadku zgodnie z zasadą ma stanowić świadczenie, które nie jest formą wzbogacenia a stosowną i adekwatną do krzywdy formą naprawy wszystkich negatywnych skutków wypadku. Ubezpieczyciel w toku postępowania likwidacyjnego powinien otrzymać od poszkodowanego wniosek roszczeniowy wraz z uzasadnieniem i odpowiednią argumentacją dotyczącą uzyskania odszkodowania. Jeżeli dziecko po śmierci rodzica odczuwa tęsknotę, poczucie bezsensowności życia, jest apatyczne, unika ludzi i rozmów na temat tego co się wydarzyło znaczy to tyle, że trauma związana ze stratą bliskiej osoby jest bardzo silna i ma bardzo istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji życiowej dziecka.

Wszystkie roszczenia odszkodowawcze dla dzieci poszkodowanego to zatem niekwestionowana pomoc w dalszym codziennym życiu. Niestety codzienność pokazuje, iż firmy ubezpieczeniowe często zaniżają kwoty odszkodowań i aby uzyskać ich adekwatną do rozmiaru krzywdy rekompensatę, poszkodowany często musi o nie walczyć w sądzie. Kompensja jako wyspecjalizowana kancelaria prawna, reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem), jak i w cywilnym procesie sądowym, przeciwko ubezpieczycielowi. Prawnicy firmy każdą sprawę Naszego Klienta analizują indywidualnie. Przygotowują taktykę działania, uzupełniają całą niezbędną dokumentację, szacują kwoty roszczeń i przygotowują projekt wniosku roszczeniowego.

Dzięki takiej praktyce, najwyższe odszkodowanie po śmieci rodzica jest możliwe do uzyskania nawet w etapie przed sądowym. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi sprawami w zakładce Nasze Sukcesy, a następnie do kontaktu i bezpłatnej analizy Państwa sprawy. Wszelkie zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie po numerem + 48 797 670 906, mailowo: biuro@kompensja.pl lub w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu w dogodnym dla Państwa terminie.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie po śmierci rodzica