Skip to content

Śmiertelny wypadek komunikacyjny dla najbliższej rodziny zawsze stanowi ogromna traumę oraz wielkie cierpienie. Nagła strata ojca w wypadku to dla dzieci nie tylko brak osoby, która wychowuje, wspiera, prowadzi przez życie, ale również znaczne pogorszenie sytuacji życiowej zarówno niematerialnej jak i finansowej. Dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jak również dla rodzin ofiar takich zdarzeń rekompensatę stanowi odszkodowanie z OC sprawcy.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Śmierć ojca – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Roszczenia, które przysługują pośrednio poszkodowanym za śmierć bliskiego członka rodziny, to przede wszystkim rekompensata zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania. W przypadku śmierci ojca, są to jednorazowe kwoty pieniężne mające na celu wyrównanie krzywdy. Krzywdy rozumianej jako cierpienie psychiczne, ból po stracie osoby bliskiej, utrata poczucia bezpieczeństwa czy lęk przed osamotnieniem. Osoby uprawnione do odszkodowania to oczywiście dzieci. Zgodnie z obecną linią orzecznictwa oraz przepisami Kodeksu Cywilnego, prawo do roszczeń mają zarówno dzieci, które z rodzicem wiążą więzy krwi jak również te przyjęte na wychowanie. Warto zauważyć, że ustawodawca w art. 446 par. 4 KC zawarł sformułowanie „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” nie zaś „członkom najbliższej rodziny”, co jednoznacznie wskazuje na to iż krąg osób uprawnionych jest zdecydowanie większy niż wówczas gdyby to byli tylko i wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Interpretacja tego zapisu „mówi” również o tym, iż to relacje i więzi emocjonalne pomiędzy dziećmi a zmarłym ojcem mają kluczowe znaczenie na wielkość krzywdy, długotrwałość i intensywność cierpień po śmierci osoby najbliższej. Dzięki wnikliwej ocenie relacji można szacować kwoty odszkodowania również wtedy jeśli wskutek śmierci rodzica znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa rodziny. Jeżeli dzieci poszkodowanego są niepełnoletnie, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek rekompensaty finansowej, ponieważ dziecko utraciło wsparcie finansowe swojego rodzica, którego ustawową powinnością jest łożenie na utrzymanie i wychowanie dzieci.

Ile wynosi odszkodowanie po śmierci ojca w wypadku? Zgodnie z przepisami odszkodowanie za śmierć ojca musi być stosowne, adekwatne do poniesionej szkody i przede wszystkim możliwie najpełniej rekompensować powstałą stratę. Uprawniony do odszkodowania nie może jednak otrzymać roszczenia, które miałoby w jakikolwiek sposób stanowić formy wzbogacenia się.

Przedawnienie odszkodowania za śmierć ojca

Obowiązujące obecnie przepisy regulują w jakim czasie od zaistniałego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym można starać się o uzyskanie odszkodowania. Jeżeli wypadek jest wynikiem przestępstwa, a sprawca został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin na zgłoszenie szkody wynosi 20 lat od dnia zdarzenia (przepis dotyczy wypadków po 1997 roku). Dodatkowo jeżeli rodzina poszkodowanego zgłaszała roszczenia przed 3 sierpnia 2008 r., po tej dacie może starać się o uzupełnienie roszczeń odszkodowawczych o zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę. W 2008 r. nowelizacja przepisów wprowadziła do katalogu roszczeń oprócz stosownego odszkodowania i zwrotu kosztów pogrzebu, również wspomniane wyżej zadośćuczynienie. Wszak, że początkowo roszczenie to nie było uznawane przez ubezpieczycieli, jednak obecnie liczne orzecznictwo oraz ostatecznie wyroki Sądu Najwyższego potwierdzają bezsporną możliwość roszczenia o zadośćuczynienie dla wypadków sprzed sierpnia 2008 r.

Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego straciłeś bliską osobę pomożemy Ci uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca w możliwie najwyższej kwocie. Jako twój pełnomocnik będziemy reprezentować Cię przed ubezpieczycielem, jak również w cywilnym procesie sądowym, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zaniży kwotę należnej rekompensaty. Zadzwoń do Nas lub wypełnij poniższy formularz. Obsługujemy Klientów w całej Polsce, w zakładce Kontakt znajdziesz numer telefonu do swojego doradcy. Sprawdź, jakie odszkodowanie za śmierć ojca możez uzyskać już teraz.

Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

śmierć ojca odszkodowanie