Skip to content

Co do zasady w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie, czy zdarzeniach związanych z błędami medycznymi, istnieje podmiot odpowiedzialny za poniesioną szkodę. Źródłem rekompensaty za poniesione szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu), czy szkody materialne jest ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku. W sytuacjach kiedy sprawca nie wykupił obowiązkowej polisy wówczas odpowiedzialność za świadczenia powypadkowe, przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Instytucja powołana w 1990 roku wskutek rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. UFG oprócz wypłat odszkodowań w sytuacji gdy sprawca nie zawarł obowiązkowej umowy ubezpieczenia, przejmuje odpowiedzialność również wtedy gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony.

Przepisy, które regulują możliwość uzyskania świadczeń powypadkowych z OC, to oczywiście ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych, przy pracy, w wypadkach związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego, czy poszkodowani wskutek błędów medycznych mają możliwość uzyskania określonego świadczenia za wypadek. Katalog roszczeń, zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji poszkodowanego, wielkości poniesionej szkody i rodzaju doznanej straty, aczkolwiek w przypadku odszkodowań z OC, jest on identyczny.

1. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji z OC

Osoby poszkodowane w wypadkach mają szansę na zwrot wszelkich kosztów leczenia, które są niezbędne do powrotu do zdrowia i funkcjonowania sprzed wypadku. Ubezpieczyciel wypłaca zatem środki, które poszkodowany poniósł w związku z leczeniem. Koszty zakupu leków, środków opatrunkowych oraz przyrządów rehabilitacyjnych. Jeżeli osoba poszkodowana po wypadku wymagała konsultacji u lekarzy specjalistów, co generowało koszty dojazdów lub opieki osób trzecich lub koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić adekwatną rekompensatę.

2. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz śmierć osoby bliskiej w wypadku

W każdym wypadku, jeżeli osoba poszkodowana doznaje uszczerbku na zdrowiu, takie doświadczenie niesie za sobą wiele bólu, cierpienia, często traumę i krzywdę moralną. Forma rekompensaty, która ma na celu naprawić tego rodzaju krzywdę, również w przypadku śmierci bliskiej osoby jest właśnie zadośćuczynienie. Pogorszona sytuacja życiowa oraz wszelki negatywne skutki wypadku wpływają zasadniczo zarówno na możliwość uzyskania zadośćuczynienia jak również na jego wysokość.

3. Stosowne odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku

W wypadkach śmiertelnych, grono osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania to zarówno najbliższa rodzina, jak i osoby bliskie, które z poszkodowanym łączyły silne więzi emocjonalne oraz zażyłość. Stosowne odszkodowanie to rekompensata pogorszonej sytuacji życiowej w aspekcie niematerialnym jak i finansowym. Jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje każdej z osób uprawnionych indywidualnie.

4. Renta za śmierć lub pogorszoną sytuację życiową

Jednym z dodatkowych świadczeń powypadkowych z OC sprawcy, które może uzyskać osoba poszkodowana jest renta. Przyznawana w sytuacjach gdy pogorszona sytuacja życiowa diametralnie zmienia możliwość egzystowania i funkcjonowania osoby poszkodowanej. W przypadkach wypadków śmiertelny natomiast, może otrzymać ją dziecko, które po śmierci rodzica w wypadku straciło świadczenia alimentacyjne oraz źródło finansów które dawało mu podstawę do codziennej egzystencji.

5. Świadczenia powypadkowe za uszkodzony pojazd

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd to przede wszystkim zwrot wszelkich kosztów naprawy auta, które wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy. Na podstawie opinii rzeczoznawcy oraz przygotowanego kosztorysu, poszkodowany otrzymuje świadczenia mające pokryć koszt wymiany niezbędnych części, naprawy oraz usługi zakładu mechanicznego. W określonych okolicznościach poszkodowany ma szansę otrzymać również zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Dodatkowo, jeżeli uszkodzone auto było źródłem dochodu przedsiębiorcy, katalog roszczeń to również odszkodowanie za utracone dochody oraz korzyści.