Skip to content

Rekompensata za śmierć rodzica

Ogromnej krzywdy i traumy po stracie rodzica w wypadku komunikacyjnym nie sposób zrekompensować. Jednakże ustawodawca przewidując szereg negatywnych konsekwencji w życiu pozostawionych dzieci ustalił możliwość dochodzenia odszkodowania finansowego  od sprawcy zdarzenia z ubezpieczenia OC.

Dzieci po śmierci rodzica mogą wystąpić z roszczeniami w zakresie:

– zadośćuczynienia, obejmującego krzywdę psychiczną oraz straty moralne,

– stosownego odszkodowania, wynikające ze znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,

– renty alimentacyjnej,

– kosztów pogrzebu.

Wysokość roszczeń

Wysokość zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania po śmierci rodzica na skutek wypadku komunikacyjnego opiewa na kwoty od kilkudziesięciu do 250.000,00 zł. Wskazana rozbieżność uzależniona jest od szeregu czynników: trwałości relacji, wieku dzieci, zakresu pogorszenia sytuacji finansowej po śmierci rodzica, długotrwałości cierpień psychicznych.

Mając na uwadze trudną sytuację życiową dzieci, które po śmierci rodzica często pozostają bez środków do życia,  Zespół Naszej Kancelarii w sposób kompleksowy i profesjonalny może poprowadzić postępowania likwidacyjne przed ubezpieczycielem, uzyskując najwyższe odszkodowanie w sposób jak najmniej angażujący Państwa w prowadzone postępowanie.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<